ائتلاف بزرگ خراسان رضوی از محمد اسماعیل نیاء اعلام حمایت کرد
ائتلاف بزرگ خراسان رضوی از محمد اسماعیل نیاء اعلام حمایت کرد
علاوه بر حزب سفیران انقلاب اسلامی، ائتلاف بزرگ خراسان رضوی اعم از جبهه پیشرفت رفاه و عدالت، ائتلاف وحدت ملی، حزب اسلامی ایران زمین و پویش تحول و عدالت هم از محمد اسماعیل نیاء اعلام حمایت کردند.

به گزارش پایگاه خبری «ترشیزخوان»؛ علاوه بر حزب سفیران انقلاب اسلامی که از دکتر محمد اسماعیل نیاء اعلام حمایت کرد،  ائتلاف بزرگ خراسان رضوی اعم از جبهه پیشرفت رفاه و عدالت، ائتلاف وحدت ملی، حزب اسلامی ایران زمین، پویش تحول و عدالت هم از اسماعیل نیاء اعلام حمایت کردند.

سند و مصداق این مطلب تصویر مستند است که در اینجا آورده شده است و عکس دکتر اسماعیل نیاء هم در داخل تصویر قابل مشاهده است که به ائتلاف بزرگ خراسان رضوی پیوستند و این نشان از همان اتحاد و یکپارچگی نیروهای انقلابی است که مردم انتظار دارند.

 

انتهای پیام/