خبرنگاران لحظات نابودشدنی و زوال یافتنی را تثبت و ابدی می‌کنند
خبرنگاران لحظات نابودشدنی و زوال یافتنی را تثبت و ابدی می‌کنند

به گزارش پایگاه خبری ترشیزخوان؛ هفدهم مردادماه که مصادف با سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار نامگذاری شده است؛ یادآور حماسه آفرینی‌های آنهایی است که بقای حقیقت را به بقای خود ترجیح دادند و با ایثار جان به شرافت این حرفه مقدس اعتباری فزون‌تر بخشیده و به سوگندشان به قلم و قداست آن […]

به گزارش پایگاه خبری ترشیزخوان؛ هفدهم مردادماه که مصادف با سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار نامگذاری شده است؛ یادآور حماسه آفرینی‌های آنهایی است که بقای حقیقت را به بقای خود ترجیح دادند و با ایثار جان به شرافت این حرفه مقدس اعتباری فزون‌تر بخشیده و به سوگندشان به قلم و قداست آن تا انتها وفادار ماندند.

به گفته‌ی شاعر پارسی‌گوی کشورمان مولانا

جان نباشد جز خبر در آزمون
هركه را افزون خبر جانش فزون

 

روز خبرنگار بر اصحاب رسانه و بویژه عزیزانی که در مسیر مقابله با ویروس منحوس کرونا آگاهی بخشی می‌کنند تهنيت و فرخنده باد