«متن زیارت اربعین امام حسین(ع)»
«متن زیارت اربعین امام حسین(ع)»
زیارت امام حسین(ع) و زیارت اربعین از اعمال چهلمین روز شهادت امام حسین(ع) عنوان شده است. زیارت اربعین بر دشمن شناسی و امام شناسی تأکید دارد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیزخوان؛ زیارت امام حسین(ع) و زیارت اربعین از اعمال چهلمین روز شهادت امام حسین(ع) عنوان شده است. زیارت اربعین بر دشمن شناسی و امام شناسی تأکید دارد.

التماس دعا