یک واحد نیکوکاری در هر هیئت مذهبی کاشمر تشکیل می‌شود
یک واحد نیکوکاری در هر هیئت مذهبی کاشمر تشکیل می‌شود
با همکاری کمیته امداد شهرستان کاشمر در هر هیئت مذهبی شهرستان کاشمر یک واحد نیکوکاری تحت نظارت مرکز نیکوکاری خیرین حسینی جهت خدمت به محرومین تشکیل می‌شود.

به گزارش ترشیز خوان؛ صبح امروز چهارشنبه ۲۳ تیرماه جلسه هیئت های مذهبی شهرستان کاشمر با محوریت مرکز نیکوکاری خیرین حسینی با حضور روسای کمیته امداد و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان با دعوت از نمایندگان محترم هئیت های مذهبی شهرستان برگزار شد.

تشکیل واحد نیکوکاری در هر هیات مذهبی تحت نظارت مرکز نیکوکاری خیرین حسینی و کاهش موازی کاری، توان افزایی و ارائه خدمات به صورت هدفمند با همکاری کمیته امداد و هیات های مذهبی شهرستان در قالب کمک هزینه جهیزیه، نذرقربانی ، معیشت وسایر خدمات به نیازمندان محله از مصوبات این جلسه بود.

شناسایی نیازمندان واقعی و حل مشکلات مردم از طریق هیئتی ها و خیرین منطقه و توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار برای محرومین در این جلسه مصوب شد.

این جلسه با همکاری مرکز نیکوکاری خیرین حسینی شهرستان کاشمر و شورای هیات های مذهبی شهرستان کاشمر برگزار شد.

خبرنگار: حوریه صادقی زیرک آباد