بنیاد مسکن نقش مؤثری در مهاجرت معکوس روستائیان دارد/ ۱۱روستای کاشمر نیازمند بازنگری طرح هادی است
بنیاد مسکن نقش مؤثری در مهاجرت معکوس روستائیان دارد/ ۱۱روستای کاشمر نیازمند بازنگری طرح هادی است
فرماندار شهرستان کاشمر گفت: یکی از خواسته‌های روستائیان بازنگری طرح های هادی روستا بمنظور بهره مندی بهتر از خدمات است؛ 11 روستای شهرستان نیازمند بازنگری طرح هادی است، روند بازنگری تسریع شود.

به گزارش ترشیز خوان؛ فرماندار شهرستان کاشمر در نشست با مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: اقداماتی که بنیاد مسکن ‏در حوزه عمران و آبادانی روستاها انجام داده نقش تاثیرگذاری در مهاجرت معکوس روستائیان داشته است.‏

امیر دایی صراف گفت: اقدامات زیربنایی بویژه در حوزه مسکن روستایی از راهبردهای موثر در توسعه روستایی است ‏که توسط بنیاد مسکن با مشارکت حداکثری روستائیان در جهت توسعه عمران و آبادانی روستاها انجام ‏شده است.

وی با اشاره به لزوم بازنگری طرح های هادی روستایی تصریح کرد: یکی از خواسته ها و ‏درخواستهای روستائیان بازنگری طرح های هادی روستا بمنظور بهره مندی بهتر از خدمات در روستاها ‏است.

فرماندار کاشمر بیان داشت: یازده روستای شهرستان نیازمند بازنگری طرح هادی هستند و باید در روند بازنگری ‏طرح‌های هادی روستایی تسریع شود.‏

در ادامه میری، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کاشمر اظهار داشت: برای ۲۵ روستای شهرستان ‏طرح هادی تهیه شده است که تاکنون در سطح ۱۴روستا طرح هادی اجرا و در سطح سه روستا در دست ‏اجرا می باشد.

وی در ادامه با اشاره به ماموریت های بنیاد مسکن در زمینه اجراي آسفالت معابر روستایی با قیر رایگان ‏گفت: تاکنون برای آسفالت معابر ۲۳ روستا ۲۰۳۰تن قیر مصرف شده و ۳۰۰هزار مترمربع آسفالت شده ‏است و اجرای آسفالت معابر در ۱۲روستا در دست اجرا می باشد.‏

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کاشمر خاظرنشان کرد: در راستای اجرای طرح ویژه بهسازي ‏مسکن روستایی،احداث مسکن مقاوم در روستاها‎ ‎و شهرهاي زیر۲۵ هزار نفر تعداد‎ ‌‏۵۱۴۶واحد مسکن ‏روستایی مقاوم سازی و احداث گردیده است. ‏
میری افزود: درراستای اجرای طرح ملی مسکن درشهرستان پروژه ۳۰واحدی اقدام ملی با ۱۵درصد ‏پیشرفت فیزیکی در حال اجرا و ۱۲۶ واحد دیگر در مرحله تحویل زمین توسط راه و شهرسازی می باشد.‏

خبرنگار: حوریه صادقی زیرک آباد