محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه نقد و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: درآمدهای زیر خط فقر باید از مالیات معاف شوند

به گزارش ترشیز خوان؛ به نقل از خبر تصویر، در ادامه نقد و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این قسمت برنامه تیتر یک اختصاص پیدا کرده به گفتگو با دکتر محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه با موضوع مالیات برحقوق و دستمزد

برای تماشای فیلم روی خبر تصویر کلیک کنید.