حسین راغفر ، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدالت مالیاتی ، فرار نیروی کار و غیره گفت‌و‌گو می‌کند

به گزارش ترشیز خوان؛ به نقل از خبر تصویر، طی هفته های گذشته بخش های از گفتگوی خبر تصویری با دکتر حسین راغفر ، اقتصاددان و استاد دانشگاه را دیدید.اکنون گفتگوی تفصیلی با ایشان از نظرتان می گذرد.

برای مشاهده فیلم بر روی خبر تصویر کلیک کنید.