آقای رییس جمهور ، اصناف را هم ببینید؛روسایی که قند دلشون آب نمی شود
آقای رییس جمهور ، اصناف را هم ببینید؛روسایی که قند دلشون آب نمی شود
رییس جمهور دستورداده است تا افراد ناکارآمد دولت بل که در اقتصاد دست داشتند بروند اما افرادی که بیش از یک دهه است دراصناف هستند وباعث وبانی امروز هستند آیا می روند؟

به گزارش ترشیز خوان؛ به نقل از دبنا، روسای اتحادیه های صنفی حداقل بیش از یک دهه است که در راس قدرت هستند واگر توان و اراده ای برای همراهی جهت برون رفت از مشکلات اقتصادی را داشتند ده سال فرصت بسیار خوبی است تا هر برنامه ای داشتند اجرا کنند اما چه شده است که علی رغم تکرار روزمرگی بازهم حاضر نیستند بروند و از وزارت صمت هم اراده ای برای اجرای دقیق وبدون ملاحظه قانون نظام صنف جهت ورود مدیران جدید نیست. مشکل کجاست؟

براساس این گزارش، بهادری جهرمی سحنگویی دولت  در پاسخ به پرسشی در زمینه وضعیت ابقای مدیران دولت قبلی در ساختار اجرایی کشور در جمع خبرنگاران گفت: رئیس جمهور تاکید دارند بانیان وضع موجود نمی توانند حل کننده مشکلات باشند. کسانی که کارایی لازم را خواهند داشت می‌توانند ابقا شوند و در غیر این صورت نمی توانند با دولت همکاری داشته باشند.

یکی از مشکلات اصناف بخشنامه های است که با تایید قائم مقام وزیر صمت از زمان اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنوان دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف برای اصناف صادرشده است.

استناد به قانون اتاق تعاون در اصناف در حالی که قانون نظام صنفی یک قانون خاص است. عدم احراز هویت فرد صنفی با کدملی برای تاییدیه داوطلبی هرفرد جهت عضویت در هیات مدیره اتحادیه و دیگر بخشنامه های صادره موجب شد تا کمیسیون نظارت استانها به تفسیر خودش عمل کند.

با توجه به انچه که در بیش از یکسال ونیم گذشته در اصناف رخ داده است دیگر تغییری در اصناف را شاهد نخواهیم بود وبدون تغییری هم امیدی به رفع مشکلات اصناف با داشتن برنامه اجرایی نیست. بلکه فقط از این صندلی به صندلی دیگر می روند و مدیرانی که یک دهه وحتی دهها سال بیشتر در اصناف بودند نه تنها بیرون نرفتند بلکه تازه به اتحادیه دیگر کوچ کردند ومانع حضور مدیران نخبه وبا برنامه شدند.

روح و اصل اده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد محدودیت برای افرادی بود که نتواند بیشتر از هشت سال در اصناف عضو هیات مدیره باشند اما حالا اینکه اکثریت قریب به اتفاق روسای اتحادیه های صنفی از یک اتحادیه به اتحادیه دیگر رفتند و یا با ادغام اتحادیه خودشان با اتحادیه دیگر بازهم ریس اتحادیه ماندند تا با حضور در اتاق اصناف شهرستان وهیات رییسه اتاق اصناف ایران برای اصنافی که بیش از ده سال رییس بودند وحاصل عملکردشان کاملا مشخص وقابل لمش است رابه چه کسی باید گفت؟

ایا رییس جمهور واقعا از شرایط امروز اصناف مطلع نیستند؟ واقعیات اصناف را یک نفر دلسوز مردم واقتصاد کشور به رییس جمهور گزارش نمی دهد ؟ چرا به رییس حمهور نمی گویند که قانون نظام صنفی در اصناف معنایش فقط برای کسی است که می خواهد پروانه کسب بگیرد وفقط باید حق عضویت بدهد؟

کاش دستور رییس جمهور به طور قاطع وبدون لابی وبدون اغماض در اصناف هم جاری شود وبا ملاک قرار دادن خط کش قانون نظام صنف هر فردی که خارج از خط کش قانون نظاام صنفی قرار گرفت مشمول دستور رییس جمهور شود.

ایا برنامه های رییس جمهور در خصوص دولت قوی مردمی در اصناف هم اجرا می شود یا هنز زود است؟

آیا متصدیان واحدهای صنفی را فقط برای مالیات دادن و به وقت شعارها جهت همراهی با افکار عمومی می خواهیم؟

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا