بازدید بازرسان از تنها کارخانه لنترگیری بذر پنبه کشور در شهرستان کاشمر
بازدید بازرسان از تنها کارخانه لنترگیری بذر پنبه کشور در شهرستان کاشمر
مسئولین حراست و بازرسی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی ضمن رصد فروشگاههای زنجیره‌ایی کاشمر از تنها کارخانه لنترگیری بذر پنبه کشور بازدید کردند و در جریان عملکرد آن قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ امروز مدیر حراست و مدیر بازرسی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی از فروشگاه های زنجیره ای سطح شهرستان کاشمر بازدید کردند.

مهندس نوفرستی، مدیر حراست و دکتر مسافری مدیر بازرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی امروز در شهرستان کاشمر ضمن دیدار با فرماندار و دادستان کاشمر از فروشگاه های زنجیره ای سطح شهرستان بازدید و از نزدیک وضعیت موجودی کالاهای اساسی در سطح شهر را رصد کردند.

به گزارش خبرنگار ما مسئولین مربوطه در ادامه از تنها کارخانه لنترگیری بذر پنبه کشور در شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان عملکرد و اقدامات کارخانه قرار گرفتند.
کارخانه یادشده در سال حدود ۱۲۰۰تن بذر پنبه را برای ۱۸استان کشور لنترگیری می‌کند.