برگزاری دوره آموزش آشنایی با حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در مدارس روستایی شهرستان مسجدسلیمان
برگزاری دوره آموزش آشنایی با حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در مدارس روستایی شهرستان مسجدسلیمان
دوره آموزش آشنایی با حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در مدارس روستایی شهرستان مسجدسلیمان به همت انجمن همیاران محیط زیست برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از پایگاه خبری گیل فام، انجمن همیاران محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان به مناسبت روز زمین پاک و در راستای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی اقدام به برگزاری دوره آموزشی با عنوان اهمیت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در مدرسه شهیداحمدی روشن تمبی شهیدشالو خواجه آباد بی بی یان کرد.
گفتنی است این برنامه با همکاری مدیر و آموزگاران مدرسه و همچنین راهبر آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

پوریا فرهش