جلسه مجمع خیرین منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان سروستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از پایگاه حبری گیل فام؛ با حضور امام جمعه محترم و فرماندار و شهردار و رئیس شورای اسلامی و رئیس منابع طبیعی و اقایان دکتر فتحی و مهندس محمدی و اعضای خیرین سلامت….و جمعی از طبیعت دوستان سروستان برگزار شد.
هدف از تشکیل مجمع خیرین منابع طبیعی و محیط زیست.احیاء و حفاظت بیشتر از داشته هایمان با کمک نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست.
متاسفانه نسبت به  وسعت منطقه با کمبود نیروهای حافظ منابع طبیعی و محیط زیست مواجه هستیم و به طور مطلوب حفاظت نمی شود.
با این وجود ما مردم باید با اخلاص به کمک این نیروها بشتابیم و از دل و جان مایه بگذاریم. چون این طبیعت امانتی هست نزد ما برای آیندگان.
انشاء الله با کمک طبیعت دوستان و خیرین و مسئولین بتوانیم همه مردم شهری و روستایی و از جمله بهره برداران طبیعت بسیج کنیم برای حفاظت و احیاء هر چه بیشتر از طبیعت.

مجمع خیرین منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان سروستان