مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: وظیفه ذاتی تشکل های فعال در حوزه دام شهرستان این است که هم جهت و یک صدا مطالبات بحق دامداران را از مجاری مختلف استانی و ملی پیگیری کنند و بخش دولتی نیز تسهیل کننده کار در کنارشان می‌باشد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ جلسه کنترل کمی و کیفی خوراک دام اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در محل مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر در جلسه کنترل کمی و کیفی خوراک دام که با حضور نمایندگان کارخانه های تولید خوراک دام و مدیران عامل تعاونی دامداران و تعاونی گاوداران شهرستان برگزار شد گفت: همه ما باید تلاش کنیم تا صنعت دامپروری و دام های منطقه که سرمایه و راه معیشت بسیاری از اقشار مختلف مردم منطقه است را مدیریت کنیم تا با توجه به کمبود نزولات آسمانی و منابع آبی و همچنین فقر مراتع کمترین خسارت متوجه دام و دامداران منطقه شود.

محمد شجعی از تشکل های فعال در حوزه دام شهرستان و نظام صنفی کارهای کشاورزی خواست هم جهت و یک صدا مطالبات بحق دامداران را از مجاری مختلف استانی و ملی پیگیری نمایند چرا که وظیفه ذاتی تشکل ها و مهمترین برنامه های مدیران این بخش باید این باشد و بخش دولتی نیز تسهیل کننده کار در کنار ایشان است و خواهد بود.