یک استاد دانشگاه در خصوص کاهش ارزش پول ملی و آثار آن گفت: کاهش ارزش پول ملی یعنی به تاراج بردن اموال مردم فقیر توسط قشر ثروتمند بویژه که هشتاد درصد تسهیلات بانکی به ۲۰ درصد افراد جامعه پرداخت می شود.

به گزارش ترشیز خوان؛ به نقل از خبر تصویری، در روزهای گذشته بخش هایی از گفتگوی خبر تصویری با دکتر موسی خانی استاد دانشگاه در خصوص کاهش ارزش پول ملی و آثار آن دیدید .اکنون بخش نخست فیلم کامل این گفتگو را می بینید.

برای مشاهده فیلم بر روی خبر تصویری کلیک کنید.