جایگاهداران پمب بنزین باروت روی اتش؛ بدون انجمن واتحادیه قانونی به کجا می روند؟
جایگاهداران پمب بنزین باروت روی اتش؛ بدون انجمن واتحادیه قانونی به کجا می روند؟
جایگاهداران پمب بنزین در کشور در حال حاضر اتحادیه وحتی انجمن صنفی قانونی ندارند بلکه عده ای دور هم نشسته واز یکدیگر حق عضویت می گیرند وخودرا مدافع سایر افراد در کشور می دانند در حالی که مجوز وحکم قانونی انها در هاله ای از ابهام است با این وجود هنگام افزایش قیمت بنزین دولت باید با چه کسانی دراین خصوص حرف بزند ؟

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از دبنا؛ این روزها شایعات افزایش قیمت بنزین باهدف جلوگیری از قاچاق داغ داغ است و هرکسی تفسیر وتحلیل خودش را دارد. اما نکته ای که همگان از ان غافل هستند اینکه در این آشفته بازار اگر هم دولت چنین تصمیمی داشته باشد با چه کسانی باید مشورت بگیرد. بهترین افراد متخصص همان جایگاهداران هستند اما در کشور تشکل صنفی قانونی مثل انجمن یا اتحادیه کشوری در زمینه جایگاهداران پمب بنزین نداریم. پس چاره چیست؟
صنف جایگاهداران پمب بنزین در کشوررا با خاناوده طیب معروف می شناسند. بعد از ایشان که تا همین چند سال قبل مرحوم بیژن حاج مخمد رضا فرزند ارشد طیب امین ترین فرد در صنف جایگاهداران پمب بنزین برای دولتها بود تا مورد مشورت قرار گیرد اما بعد از فوت بیزن حاج محمدرضا هریک از اعضا در کشور ساز خودش را می زند.
چندی قبل یک بار باحضور کارشناسان وزارت کار انتخابات در محلی که انجمن صنفی جایگاهداران نام دارد برگزار شد . با نگاهی به لیست افرادی که رای دادند ولی تایید نشد آدم در حیرت رفتار این جایگاهداران می ماند. آنطور که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تعداد جایگاه های سوخت فعال در کشور می گوید در کشور تاپایان سال ۱۴۰۰ تعداد۴۴۸ جایگاه فعال عرضه سوخت وجود داشته ودارد.
در قانون نظام صنفی هم برای این تعداد فعالین صنفی مشخص شده است که می توانند اتحادیه کشوری داشته باشند. چرا اتاق اصناف ایران این صنف را ساماندهی نمی کند تا تحت حمایت های قانونی باشند.
نکته دیگر اینکه در هرصنفی پیشکسوتان نقش محوری دارند ایا دراین صنف کسی هست که به دور از اهر تعصب فردی و جناحی وبا تکیه براسناد بخواهد از اعضای این صنف دفاع کند. چرا بعد از فوت بیژن حاج محمدرضا این صنف چنین از هم پاشیده شد. هریک ساز خودرا می زند؟
دولت برای مشورت ویا حتی اجرای برنامه هایش از کدام فرد یا افراد باید مذاکره کند؟

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا