دوستی با طبیعت با کاشت هسته های میوه در هفته محیط زیست
دوستی با طبیعت با کاشت هسته های میوه در هفته محیط زیست
در فصل ميوه های هسته دار هستیم و هر بذری در محیط مناسب خود رشد می کند چه بهتر که از فضا هاله نحو احسن استفاده کنیم.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از گیل فام؛ در فصل ميوه های هسته دار هستیم و هر بذری در محیط مناسب خود رشد می کند چه بهتر که از فضا هاله نحو احسن استفاده کنیم.

کاشت هسته در طبیعت نه تنها ضرر ندارد بلکه نتیجه بخش نیز هستش مخصوصا از سوی کودکان که می تواند باعث دوستی با طبیعت است .

درهفته محیط زیست محمدطاها رضی فرزند ارشد شهید مدافع حرم جمال رضی در اقدام زیست محیطی هسته های میوه ها را که از قبل جمع آوری کرده بود درکنار جاده کاشت تا ضمن سبز شدن و ایجاد فضای سبز درصورت بار دادن هم خود و هم دیگر عابران و ..از این میوه استفاده کنند .

هما اکبری