سناریوهای ترور یک مدافع بازگشته از پیرامون حرم در درون حرم
سناریوهای ترور یک مدافع بازگشته از پیرامون حرم در درون حرم
هدف مشترک تمام گروه‌ها و مراکز تروریستی و تروریسم پرور، تبدیل حریم امن اهل البیت (ع) به محیطی ناامن است؛ به گفته شهید سلیمانی: «امروز قرارگاه حسین بن علی، ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم‌ها می‌مانند.»

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ با توجه به وجود شواهد و قرائن اقدام تروریستی در “شهادت صیاد خدایی” می‌توان چهار سناریو را به عنوان گمان‌های اقدام تروریستی مذکور مورد توجه قرار داد:

۱. تروریسم افراطی – تکفیری داعشی:
هسته‌های تروریسم بازمانده از مهاجران سرزمین اوهامی خلافت در عراق و شام و یا مریدان آنها در افغانستان هستند که با هدف انتقام‌گیری از رزمندگان خلافت شکن داعشی، ترور مدافعان حرم را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

۲. تروریسم افراطی – تکفیری داخلی:
هسته‌های توریستی و تکفیری استان‌های جنوب شرق، جنوب غرب و شمال غرب و یا گرگ‌های تنها تحت تاثیر افکار تکفیری هستند که با هدف ناامن سازی شهرهای مرکزی و عمق راهبردی کشور، ترور افراد فعال در عرصه‌های راهبردی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

۳. تروریسم ضد انقلابی – گروهکی:
هسته‌های ترویستی گروهک‌های ضد انقلاب هستند که با هدف وارد کردن شوک به التهابات اقتصادی و تبدیل نارضایتی معیشتی به تنفر از نهادهای انقلابی و قرار دادن حامیان انقلاب – اقشار مستضعف – در مقابل نهادها و عناصر انقلابی، ترور سرمایه‌های موثر کشور را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

۴. تروریسم مزدوران اجاره‌ای:
هسته‌های مزدور تروریستی و ارزال اجاره‌ای در خدمت ماشین ترور رژیم صهیونیستی هستند که با هدف جلوگیری از بازگشت مجدد مدافعان حرم پیروز در غرب آسیا به محیط امنیتی فلسطین اشغالی، پس رانش مدافعان حرم موجود در آن محیط و تداوم زنجیره ترور سرمایه‌های انسانی کشور، ترور آنها را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

در مجموع هدف مشترک تمام این گروه‌های تروریستی و مراکز تروریسم پرور؛ تبدیل حریم امن اهل البیت علیهم السلام به محیطی ناامن است.
شهید سلیمانی: «امروز قرارگاه حسین بن علی، ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم‌ها می‌مانند.»
نویسنده: احمد باقری مزینانی استادیار دانشگاه