نقش هجرت حضرت معصومه (س) در تمدن سازی نوین
نقش هجرت حضرت معصومه (س) در تمدن سازی نوین
هجرت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به ایران در حقیقت یک تدبیر الهی - ولایی؛ برای تبدیل قم به گذرگاه مهم تاریخی در دور گذار و تاریخ سازی برای آینده است.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ حیات فردی – شخصیتی و زیست اجتماعی – سياسی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شباهت‌های زیادی به شخصیت مادر بزرگوارشان حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها و عصر آن حضرت، در ابتدا تاریخ اسلام دارد.

بر این اساس آن دو بزرگوار از مهمترین حجت‌های الهی برای نقش آفرین در عرصه اجتماعی و سیاسی هستند که با هدف تفکیک سره از ناسره در دوره حیات و زمینه ساز تحولات تاریخی و زیرساخت تمدنی برای آینده، محسوب می‌شوند.

مهمترین قرائن و شواهد که حاکی از نقش تاریخی – تمدنی حضرت معصومه سلام الله علیها در دوره پیشا ظهور است، عبارت‌اند از:

۱. ایجاد پایگاه تبیین و ترویج اندیشه اهل البیت در خارج از شبه جزیره حجاز و در قلب ایران؛

۲. تبدیل قم به دروازه انتقال معارف اهل البیت به خارج از جغرافیایی عربی و از مبدأ ایران؛

۳. ایجاد پایگاه تربیت انسان صالح، مبتنی بر رویکردهای اخلاقی و عرفانی برآمده از مکتب اهل البیت؛

۴. تبدیل قم به پایگاه کادرسازی برای تحولات آخرالزمانی و مبتنی بر مکتب اهل البیت؛

۵. حجیت بخشی به عالمان دینی تربیت یافته در مکتب اسلام ناب و مبتنی بر معارف اهل البیت؛

۶. ترویج مودت اهلبیت از مسیر عواطف بی‌آلایش و لطیف دخترانه و الگوسازی برای دختران در نسل‌های آینده؛

۷. دسترس‌پذیر نمودن محیط امن و پناهگاه ارادتمندان و حق جویان در فلات ایران.

هجرت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به ایران در حقیقت یک تدبیر الهی – ولایی؛ برای تبدیل قم به گذرگاه مهم تاریخی در دور گذار و تاریخ سازی برای آینده است.

مبتنی بر این فرضیه، قم به کانون تحولات نوین از مبدأ هجرت آن حضرت در دوره تبیین زیرساخت تبیینی مبانی امامت و ولایت – از امام باقر تا امام رضا سلام الله علیهم – تا دوره زمینه سازی ظهور و در مقصد تحقق تمدن نوین اسلامی مبتنی بر مکتب اهل البیت علیهم السلام، تبدیل شد.
نویسنده: احمد باقری مزینانی استادیار دانشگاه