نگرش فعالانه اقتصادی و نگاه تحولی، خیز جهش و سرآغاز تحولات بزرگ در پتروشیمی مارون را نوید می‌دهد
نگرش فعالانه اقتصادی و نگاه تحولی، خیز جهش و سرآغاز تحولات بزرگ در پتروشیمی مارون را نوید می‌دهد
کانونی ترین نگاه مدیرعامل جدید مارون توجه به رشد و ارتقا کیفی و فنی نیروی انسانى به عنوان اساس توسعه بوده و تامین نیازهای فردی و سازمانی و پیگیری مطالبات آنان را از اولویت های اصلی ایشان در اداره مجموعه ی عظیم پتروشیمی مارون می توان برشمرد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از تجهیزنیوز، پتروشیمی مارون که دوران جدیدی از مدیریت را تجربه می‌کند، در مسیر تحولی خودبه همت و تدبیر دکتر امین امرائى ،جوان انقلابی و مدیر جهادی و با نگاه توسعه محورایشان امید است که افزایش تولید، سودآوری و پیشرفت بیش از پیش را تجربه نماید.

در همین راستا سرعت بخشیدن به پروژه ها و طرح هاى در دست اقدام و مطالعات طرح هاى میان دستى و پایین دستى و تعریف و تصویب طرح های توسعه ای جدید که زمینه اشتغال تعداد قابل توجهى از جوانان منطقه را فراهم می سازد در آغازین روزهای مدیریتی مدیرعامل جدید مارون شتاب گرفته و رونق و شکوه مارون را نوید می‌دهد
کانونی ترین نگاه مدیرعامل جدید مارون توجه به رشد و ارتقا کیفی و فنی نیروی انسانى به عنوان اساس توسعه بوده و تامین نیازهای فردی و سازمانی و پیگیری مطالبات آنان را از اولویت های اصلی ایشان در اداره مجموعه ی عظیم پتروشیمی مارون می توان برشمرد

دکتر امرائى ،مشارکت در حوزه مسئولیت هاى اجتماعى را جزء تکالیف مهم خود قلمداد کرده که مى توان کمک رسانى به حادثه دیدگان ریزش ساختمان مترو پل در آبادان را به عنوان نمونه اشاره کرد که در همان ساعات اولیه حادثه ایشان ضمن ابراز همدردى با حادثه دیدگان به یارى بازماندگان آنها شتافت.

استفاده حداکثرى از ظرفیت هاى مالى و سرمایه گذاری در ایجاد طرح هاى تکمیلى و توسعه اى شرکت پتروشیمى مارون و تبدیل این شرکتبه یک هلدینگ سرمایه گذارى از دیگر برنامه های اولویت دار امرایی بوده که چشم انداز بزرگی از این شرکت را تحت مدیریت ایشان نشان می‌دهد.