پلمپ ۱۱ کلینیک زیبایی غیر مجاز در شهر اهواز
پلمپ ۱۱ کلینیک زیبایی غیر مجاز در شهر اهواز
۱۱ کلینیک زیبایی که بصورت غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی مداخله داشتند پلمپ شدند

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از عصرجهان، ۱۱ کلینیک زیبایی غیر مجاز در ۱۰ روز اول خرداد ماه توسط اداره نظارت، اعتباربخشی و صدور پروانه های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز تعطیل شدند.

دکتر مصطفی علوی، مدیر اداره نظارت، اعتبار بخشی و صدور پروانه های معاونت درمان در توضیح این خبر گفت: ۱۱ کلینیک زیبایی که بصورت غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی مداخله داشتند توسط کارشناس پیگیری ویژه، شناسایی و در دستور کار قرار گرفتند. پس از آن، در اسرع وقت با دادستانی محترم، هماهنگی های لازم صورت گرفت و در نهایت، با همراهی پلیس اماکن استان پلمپ شدند.