پیام‌های راهبردی نماهنگ سلام فرمانده
پیام‌های راهبردی نماهنگ سلام فرمانده
آمادگی فطری مخاطبان مردمی و جوامع انسانی به ویژه نسل نو، در پذیرش محتوایی فاخر و حماسی برای ترویج ارزش‌های انسانی و معنوی؛ از پیامدهای ایجابی نماهنگ "سلام فرمانده" است.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ موج آفرینی مثبت و پیامدهای ایجابی نماهنگ “سلام فرمانده” و واکنش‌های سلبی و خصمانه علیه آن، حامل پیام‌های راهبردی متعدد است. برخی از این پیام‌ها عبارتند از:

۱. چند دهه غفلت ناشی از جایگزینی “آموزش‌های مؤسسه محور با کنشگری کارشناسان” به جای “تربیت خانواده محور با کنشگری مادران”؛

۲. به چالش کشیدن هزینه‌های سنگین بصری (چهره سازی رسانه‌ای) و جذابیت‌های نظری (کرشمه‌های زنانه) برای جذب اقبال عمومی در رسانه ملی و محصولات فرهنگی و هنری؛

۳. اهمیت نیت پاک (رهایی از شهرت و شهوت)، مبدا پاک (آغاز از مسجد)، مقصد پاک (تمرکز بر فطرت کودکان)، ابزار پاک (هنر فاخر و خوش مضمون) برای تولید محتوا؛

۴. مهارت تبدیل یک محصول هنری به گفتمان فراگیر در نسل نو (زمزمه فراگیر) و موج آفرینی فرهنگی در فضای عمومی؛

۵. آمادگی فطری مخاطبان مردمی و جوامع انسانی (به ویژه نسل نو)، در پذیرش محتوایی فاخر و حماسی برای ترویج ارزش‌های انسانی و معنوی؛

۶. ظرفیت “دکترین مهدویت” برای جلوگیری از تأویل “سکون و ایستایی از نهضت انتظار” و دمیدن روح “حرکت و پویایی در منتظران”.

توصیه راهبردی
برخی از توصیه‌های قابل ارائه برای پر کردن خلأها و پاسخ به نیازهای نسل نو عبارت‌اند از:

یکم. صیانت از ایرانی عزیز و مقتدر؛ از طریق تغییر در “الگوی مرجعیت فرهنگی” و جایگزینی “خبرگان متخصص و متعهد” به جای “مدعیان تحجرگرا و مقلدان تجددنما”؛

دوم. تربیت نسل آینده پایدار و متخلق؛ درگرو توجه به “محافل تربیت محور” همچون مساجد، به جای تمرکز بر “مراکز آموزش محور” همانند کودکستان؛

سوم. شاخص‌ سازی هنرمندانه از الگوهای “نهضت انتظار” و تبدیل آنها به “نمادهای جذاب شنیداری، دیداری و نوشتاری”، با هدف “بالندگی در مهدی باوری” و “رویندگی در مهدی یاوری” کودکان؛

چهارم. لزوم بازخوانی نو به نو مؤلفه‌های “دکترین مهدویت”، برای بازتولید “نونهالان زمینه‌سازان ظهور” در موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی (فتانه‌ها و فتنه‌ها) و وضعیت‌های فرهنگی و اعتقادی سیال (تخیلات و وهمیات) پیش‌رو.

نویسنده: احمد باقری مزینانی استادیار دانشگاه