کناره گیری از هیات رئیسه اتاق اصناف؛ از پیشنهاد تا استقبال
کناره گیری از هیات رئیسه اتاق اصناف؛ از پیشنهاد تا استقبال
اصرار به عضویت در هیات رئیسه از سوی برخی روسای اتحادیه های صنفی بررای چند نفر محدود و تکراری در حالی که در طول چهار سال قبل فقط انتقاد می کردند اما حالا نقشه چیست که عده ای از نوشتن انصراف یک عضو هیات رئیسه اصرار به ماندنش دارند؟

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از دبنا؛ هفته قبل طی نوشتاری به علی فاضلی رئیس سابق اتاق اصناف وعضو فعلی هیات رئیسه اتاق اصناف تهران پیشنهاد دادم که از ثبت نام در انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف تهران خودداری کند.
این نوشته بازتاب بسیار گسترده ای در تهران وکشور داشت. عده ای خواهان ثبت نام وی شدند وعده ای هم از این پیشنهاد به جهت حفظ اعتبار وقداست پیشکسوت وهمچنین ایجاد چرخش مدیران استقبال کردند.
اولین ومهمترین نکته ای که در خصوص پیشنهادی که به علی فاضلی دادم این است که انصراف از ثبت نام انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف تهران یک نظر کاملا شخصی بوده وبه طور قطع نظر قطعی وحتمی علی فاضلی می تواند این پیشنهاد نباشد.
نویسنده مطلب با توجه به بررسی شرایط و اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وقانون نظام صنفی وهمچنین برایند آنچه که در پشت پرده وجود دارد پیشنهاد داده وهنوز هم روی پیشنهادش اصرار دارد که علی فاضلی در انتخابات ثبت نام نکند. حتی اگر به قیمت شنیدن انواع واقسام تهمت ها باشد زیرا حرف برای گفتن است و انهایی که بیکارند وهیچ طرح وبرنامه ای برای اتحادیه واتاق وکارشان ندارند بیکار نشسته وبالاخره حرفی می سازند که تهش به بی اعتبار فرد گوینده ختم می شود وبه اصطلاح روسیاهی برای دیگ می ماند.
علی فاضلی را همگان خوب می شناسند که فردی صاحب نظر وصاحب سبک در اصناف است وبه طور قطع تصمیمی می گیرد که این بار در بازی های ساختگی افراد لمپنیسم ودارای افکار پوپولیستی گرفتار نشود. تصمیم با خودش است که چه رفتاری را برای انتخابات در پیش بگیرد.
در خصوص نوع رفتاری که تعداد زیادی از روسای اتحادیه های صنفی در همین یک هفته گذشته نسبت با این خبر وعلی فاضلی در پیش گرفتند “مثنوی هفت من کاغذ” می شود نگاشت. هرگونه تحلیل این موضوع را به آینده موکول خواهیم کرد.
هنوز هم اصرار داریم که هیات رئیسه اتاق اصناف در تمام کشور وحتی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نشان دادند در طول چهارسال اخیر برنامه وهدفی جز لابی برای صندلی ریاست اتحادیه واخراج کارکنان منتقد ندارند. به همین دلیل باید روح تازه با تغییر کامل تمام اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف در کشور در اصناف دمیده شود. هیات رئیسه اتاق اصناف تهران نیز با حضور مدیران جوان وجدید وپیشکشوتی که اهل تعامل باشد وبتواند بین هرپنج عضو هیات رئیسه یک دلی و اتحاد ایجاد کند راه حل مشکلات اصناف است.
در طول سالهای گذشته کدام یک از روسای اتحادیه های تهران می تواند بگوید در بین هیات رئیسه اتاق اصناف تهران تنش واختلاف کامل نبود؟ تبعات اختلافات شدید در بین هیا ت رئیسه اتاق اصناف تهران برای واحدهای صنفی تاکجا بود؟ اگر صندلی ریاست را از روسای اتحادیه ها بگیرند چکاری می توانند بکنند وتاکجا اعتبار دارند؟ چرا از محک خوردن بدون صندلی ریاست هراس دارند؟ چرا خیلی از روسای اتحادیه های صنف تهران می خواهند عضو هیات رئیسه اتاق اصناف شود؟

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا