آغاز ثبت نام پذیرش دوره های کاردانی و کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز
آغاز ثبت نام پذیرش دوره های کاردانی و کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز
مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز برای ترم مهرماه سال جاری در مقطع کاردانی و کارشناسی پذیرش دانشجو دارد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از عطر کارون، مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز برای ترم مهرماه سال جاری با عناوین مختلف رشته ها در مقطع کاردانی و کارشناسی پذیرش دانشجو خواهد داشت.