احکام جدید هیئت والیبال شهرستان لاهیجان اعلام شد
احکام جدید هیئت والیبال شهرستان لاهیجان اعلام شد
احکام جدید هیئت والیبال شهرستان لاهیجان در حوزه آقایان و بانوان اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از کاشف خبر، طی جلسه ای احکام جدید هیئت والیبال شهرستان لاهیجان در حوزه آقایان و بانوان، توسط رئیس این هیئت اعلام شد.

در این جلسه علی بزرگ بشر ( رئیس هیئت والیبال شهرستان ) عناوین کمیته های هیئت را اعلام کرد؛

غزاله آقا محمدی
نائب رئیس بانوان

مجید رفیع پرهیزکار
نائب رئیس آقایان و مسئول کمیته آموزش والیبال

رحمت شیخ پور
عضو هیئت رئیسه و مسئول کمیته داوران

غلامرضا صدر ممتاز
مسئول کمیته پیشکسوتان والیبال

علی نخست
دبیر هیئت والیبال

کوروش زنگانه
مسئول کمیته استعدادیابی

مهدی فاضلی
مسئول کمیته انظباطی

علیرضا جوانمرد
مسئول کمیته مسابقات والیبال

حمید قلی زاده
مسئول کمیته توسعه محلات و بخش ها

سید جلال مسچیان
مسئول کمیته ساحلی

سینا فکاری
مسئول کمیته نظارت بر کانون ها و دبیر کمیته داوران

سید احمدرضا کیایی
دبیر کمیته روابط عمومی

عباس پورقاسم
مسئول کمیته اقتصادی و دبیر کمیته مسابقات

رضا حبیبی
مشاور هیئت والیبال

رسول زبردست
مسئول کمیته فرهنگی

حسین مژدهی

مشاور هیئت

معصومه روشن خیال
مسئول کمیته مسابقات بانوان

محبوبه سادات فاضلی
مسئول کمیته پیشکسوتان بانوان

مریم بوته کار
مسئول کمیته فنی و کمیته مربیان بانوان

متینه احسانی
مسئول کمیته اجرایی بانوان

فاطمه خورشیدی
مسئول کمیته مسابقات بانوان

هاجر زابلی
مسئول کمیته آموزش و توسعه محلات بانوان

مهدیه اسماعیل پور
مسئول کمیته اقتصادی و بازاریابی بانوان

سپیده قاسمیان
دبیر اجرایی بانوان

صدیقه جمشیدی عینی
مسئول کمیته داوران بانوان

فهیمه کشاورز
مسئول کمیته تدوین مقررات بانوان

نصیبه جانی پور

مسئول کمیته روابط عمومی