به وزیر صمت فرصت دهیم
به وزیر صمت فرصت دهیم
شنیده‌ها حاکی از آن است برخی نمایندگان نظرشان به ایجاد فرصتی حداقل سه ماه برای وزیر صمت است.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از افق تهران، طبق اخبار غیر رسمی از گفتگو با برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برآیند نظر برخی نمایندگان اینگونه متصور می‌شود که با توجه به جوان بودن دولت در مدت زمان یازده ماه فرصتی به وزرا بدهند تا بتوانند مشکلات پیش آمده که برخی از آن هم حاصل میراث دولت گذشته بوده است را حل و فصل کنند.

همچنین فشارهای زیادی بر دولت در چند ماه گذشته بنا به شرایط اقتصادی ایجاد شده و فضای کنونی را برای تصمیم گیری بر نمایندگان ملت مه‌آلود کرده است که این نیازمند فرصت حداقلی سه ماهه برای ایجاد شفافیت بر فضای حاکم است تا در این خصوص سره از ناسره مشخص شود.