تخصيص ۲۷۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي اردبيل
تخصيص ۲۷۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي اردبيل
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل گفت: ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان اعتبار در سال مالي ۱۴۰۰ جذب استان شده كه بخش عمده‌اي از تخصيص آن به انجام رسيده است.

 

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از تایماز نیوز  به نقل از  روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل، داود شايقي اظهار كرد: با تصويب مجلس فرصت جذب اعتبارات سال ۱۴۰۰ تا پايان شهريورماه تمديد شده و دستگاه‌ها با حوصله و متناسب با نياز پروژه‌هاي خود بايد نسبت به جذب اعتبارات سال ۱۴۰۰ اقدام كنند.

وي تصريح كرد: همه ساله پايان تيرماه آخرين مهلت جذب اعتبارات استاني بود كه اين مهلت و فرصت ارائه شده تا آخر شهريورماه تمديد شده و دستگاه‌ها بايد در سه ماه باقيمانده جذب منابع را انجام دهند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل گفت: در سال ۱۴۰۰ از محل اعتبارات استاني كه در جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان براي آن تصميم‌گيري شد، يك‌هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان منابع تخصيصي داشتيم كه ۸۵۰ ميليارد تومان آن اسناد خزانه و ۳۰۰ ميليارد تومان نيز اعتبارات نقد بوده است.

شايقي افزود: با تشكيل جلسات مستمر جذب در استان تاكنون بخش عمده‌اي از اين منابع تخصيص پيدا كرده و تنها ۳۰۰ ميليارد تومان از محل اسناد خزانه باقي مانده كه اميدواريم تا آخر شهريورماه شاهد جذب اين منابع نيز باشيم.

وي با قدرداني از همراهي خوب دستگاه‌هاي اجرايي در جذب اين اعتبارات به ويژه دستگاه‌هاي خدمات‌رسان و فعال و پيشرو در حوزه‌هاي مختلف خاطرنشان كرد: در كنار اين اعتبارات، از محل سفر رئيس جمهور يك‌هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي استان اختصاص يافته بود كه از اين محل نيز بخشي از منابع جذب شده است.

شايقي در بخش ديگري از سخنان خود اضافه كرد: عمده اين منابع سفر رئيس جمهور براي پروژه راه آهن اردبيل و چهار خطه كردن راه‌هاي استان اختصاص يافته كه از طريق راه و شهرسازي و ساير دستگاه‌ها جذب اين اعتبارات را نيز با سرعت بيشتر به نفع توسعه استان شاهد هستيم.

وي بيان كرد: در مجموع ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان تخصيص اعتبارات را در سال ۱۴۰۰ به نفع استان شاهد هستيم كه اميدواريم تا آخر شهريورماه منابع باقيمانده نيز جذب و صرف پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي شود.

شايقي از تكميل و آماده افتتاح ۵۰ كيلومتر بزرگراه به همت اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل خبر داد و اظهار كرد: در حالي كه در همه مناطق استان توسعه بزرگراه‌ها با تلاش مضاعف اداره كل راه و شهرسازي در حال انجام است، ۵۰ كيلومتر از اين بزرگراه‌ها آماده بهره‌برداري شده كه با حضور مسئولان كشوري و استاني در آينده نزديك شاهد بهره‌برداري از اين پروژه‌ها خواهيم بود.

وي تلاش مديران استاني را براي جذب همه منابع و اعتبارات ۱۴۰۰ يادآور شد و تصريح كرد: هيچ رقمي به خزانه برگشت داده نخواهد شد بلكه تلاش بر اين است تا آخر شهريور همه منابع و رديف‌هاي اعتباري جذب اجراي پروژه‌هاي عمراني،‌ خدماتي و زيربنايي شود.

شايقي گفت: در سال‌جاري نيز سياست‌گذاري‌ها براي توسعه استان در ابعاد مختلف به ويژه توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان، طرح‌هاي اشتغال‌آفرين و تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام در حوزه‌هاي آب و خاك، زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي، تكميل سدها، توسعه بزرگراه‌ها، راه آهن اردبيل و طرح‌هاي اولويت‌دار ديگر است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: براي پروژه‌هاي آب شرب روستايي و عشايري نيز در كنار تكميل سدها، رديف‌هاي اعتباري مطلوبي در نظر گرفته شده كه اميدواريم متناسب با سه ركن توسعه استان اعم از كشاورزي،‌ گردشگري و صنعت بتوان به توسعه اين بخش‌ها كمك كرد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل خاطرنشان كرد: در سال‌جاري نيز بيش از سه هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي استان پيش‌بيني شده كه اميدواريم با تلاش دستگاه‌هاي مختلف اجرايي شاهد جذب و تخصيص اين منابع باشيم.

۸۰ درصد اعتبارات ۱۴۰۰ جذب شده است

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل گفت: ۸۰ درصد اعتبارات استاني و ملي از رديف‌هاي اعتباري ۱۴۰۰ جذب شده است.

شايقي اظهار كرد: با مصوبه مجلس فرصت جذب اعتبارات و پايان سال مالي تا آخر شهريورماه تمديد شده و دستگاه‌ها از اين فرصت براي جذب اعتبارات استفاده كنند.

وي تصريح كرد: همه ساله آخر تيرماه پايان سال مالي بوده كه اين فرصت تا پايان شهريورماه تمديد شده و تلاش بر اين است تا متناسب با نياز استان در پروژه‌ها و طرح‌هاي مختلف جذب اعتبارات را شاهد باشيم.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل گفت:‌ از محل اعتباراتي استاني در سال ۱۴۰۰ كه در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به تصويب رسيد، مقرر بود تا يك‌هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان منابع به استان اختصاص يابد كه ۸۵۰ ميليارد تومان آن اسناد خزانه بود.

شايقي افزود: ۳۰۰ ميليارد تومان اعتبار نقدي نيز براي استان جذب شده ولي از محل اسناد خزانه ۳۰۰ ميليارد تومان باقيمانده كه اميدواريم تا آخر شهريورماه با تلاش دستگاه‌هاي اجرايي شاهد جذب اين رقم از محل اسناد خزانه باشيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: از محل اعتبارات سفر رئيس جمهور نيز يك‌هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي استان با اولويت پروژه‌هاي زيربنايي اختصاص يافته كه از جمله اين پروژه‌ها مي‌توان تكميل راه آهن اردبيل – ميانه، بزرگراه‌هاي اجرايي و طرح‌هاي زيربنايي را در بخش‌هاي مختلف نام برد.

شايقي اضافه كرد: تا آخر شهريورماه بيش از ۵۰ كيلومتر بزرگراه در سطح استان با همت و تلاش راه و شهرسازي آماده افتتاح خواهد شد كه انتظار مي‌رود با حضور مسئولان كشوري و استاني افتتاح و بهره‌برداري از اين راه‌هاي مواصلاتي ايمن را شاهد باشيم.

دبير شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اردبيل بيان كرد: در مجموع ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان تخصيص اعتبارات سال ۱۴۰۰ استان اردبيل است كه اجازه نخواهيم داد ريالي از اين منابع تا آخر شهريور به خزانه برگشت بخورد.

وي سياست توسعه اعتبارات در سال‌جاري را نيز تقويت شركت‌هاي دانش‌بنيان، كمك به ايجاد فرصت‌هاي اشتغال جديد و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام اعلام كرد و ادامه داد: در سطح استان براي پروژه‌هاي زيرساختي به ويژه شهرك‌هاي صنعتي، تكميل سدها، اجرايي شدن چهار خطه‌ها و تكميل راه آهن اردبيل – ميانه منابع خاص در نظر گرفته شده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل گفت: در كنار اين اولويت‌ها، براي حوزه آب شرب روستايي و عشايري و محورهاي گردشگري نيز تأمين منابع انجام شده تا در مجموع سه هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان تخصيص اعتبارات را در سال‌جاري شاهد باشيم.

مهلت جذب اعتبارات تا پايان شهريور تمديد شد

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل گفت: مهلت جذب اعتبارات سال ۱۴۰۰ تا پايان شهريورماه سال‌جاري تمديد شده است.

شايقي اظهار كرد: بر اساس مصوبه مجلس فرصت جذب اعتبارات كه بيش از اين تا پايان تيرماه تعيين شده بود، تا آخر شهريورماه تمديد شده و دستگاه‌ها با حوصله و متناسب با نياز پروژه‌هاي خود فرصت جذب اعتبارات را تا آخر شهريورماه سال‌جاري دارند.

وي تصريح كرد: در سال ۱۴۰۰ از محل اعتبارات استاني در جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بيش از يك‌هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان توزيع منابع را شاهد بوديم كه ۸۵۰ ميليارد تومان آن به صورت اسناد خزانه و ۳۰۰ ميليارد تومان نيز منابع نقد بوده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل گفت: بيش از ۸۰ درصد اين منابع در هر ۲ بخش تاكنون جذب استان شده و تا آخر شهريورماه فرصت جذب ۳۰۰ ميليارد تومان منابع باقيمانده از اسناد خزانه را داريم كه اميدواريم دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه تلاش مؤثري را انجام دهند.

شايقي افزود: صد درصد اعتبارات نقدي استان جذب شده و از ۸۵۰ ميليارد تومان اسناد خزانه نيز تاكنون ۵۰۰ ميليارد تومان جذب دستگاه‌هاي مختلف شده و تلاش بر اين است تا با جذب ۳۰۰ ميليارد تومان ريالي از اعتبارات به خزانه برگشت نخورد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: در كنار يك‌هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان منابع استاني، از محل سفر رئيس جمهور يك‌هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي پروژه‌هاي مختلف تخصيص يافته كه عمده اين پروژه‌ها راه آهن اردبيل – ميانه، بزرگراه‌ها و توسعه طرح‌هاي زيربنايي در سطح استان بوده كه جذب منابع را براي اين پروژه‌ها به تدريج شاهد هستيم.

شايقي اضافه كرد: تا آخر شهريورماه با تلاش راه و شهرسازي استان اردبيل ۵۰ كيلومتر بزرگراه در استان آماده افتتاح شده و با حضور مسئولان كشوري و استاني بهره‌برداري از اين پروژه‌ها را شاهد خواهيم بود.

وي از پيگيري‌ها براي جذب كامل اعتبارات سفر رئيس جمهور به استان و فعال شدن پروژه‌هاي متعدد خبر داد و بيان كرد: در سال ۱۴۰۱ نيز براي استان اعتباري بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه جذب اين اعتبارات با اولويت حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و طرح‌هاي زيربنايي استان به ويژه زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي، تكميل سدها و همچنين تكميل چهار خطه‌ها و راه‌ آهن اردبيل در اولويت قرار گرفته است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل ادامه داد: براي پروژه‌هاي آب شرب روستايي و عشايري، تكميل سدها و محورهاي گردشگري نيز منابع خوبي اختصاص يافته كه اميدواريم شاهد جذب و تكميل اين طرح‌ها و پروژه‌هاي مهم و اساسي در استان باشيم.

منبع : روابط عمومی رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل