جانمایی، پارکینگ و ترافیک آیتم های بغرنج آرامستان شهر لیکک
جانمایی، پارکینگ و ترافیک آیتم های بغرنج آرامستان شهر لیکک
بر مسئولان ذی‌ربط فرض است با هم اندیشی، بررسی وضعیت موجود و موانع پیش رو جهت رفع این مشکل و درمان این زخم ناسور اتخاذ تصمیم گیری کنند.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از پایگاه خبری عصرجهان ؛ خلیل جهان تاب پور-یکی از مکان های قابل توجه در مدیریت شهری آرامستان است چراکه بر اساس آیین ها و سنت ها مردم برای احترام به درگذشتگان مراسماتی تحت عنوان تشییع، خاکسپاری و ختم برگزار می‌کند و هر پنجشنبه در کنار عزیزان از دست رفته جمع می شوند.

لذا جانمایی و دسترسی آسان به آرامستان نقش اساسی در روابط اجتماعی و مدیریت شهری دارد

آرامستان جدید شهر لیکک در خارج از محدوده شهری و در کنار محور لیکک به ماغر به احداث گردید

اما هنگام جانمایی و تملک اراضی به موضوع پارکینگ و ترافیک توجه لازم نگردید

لذا هر بار که عزیزی فوت می‌کند موضوع پارکینگ و ترافیک چند ساعته به شکل زخم ناسوری سرباز می کند و تا چندین روز درمان این زخم بحث و اظهار نظر می شود و هرکسی از ظن خود جهت رفع مشکل ترافیک و پارکینگ ارائه طریق می کند

اما نزدیکی ورودی آرامستان به جاده اصلی، کم عرض بودن جاده، سخت بودن تملک اراضی اطراف آرامستان کار را برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سخت کرده است

لیکن بر مسئولان ذی‌ربط فرض است با هم اندیشی، بررسی وضعیت موجود و موانع پیش رو جهت رفع این مشکل و درمان این زخم ناسور اتخاذ تصمیم کنند

نه اینکه موضوع به فراموشی سپرده شود تا دوباره این مشکل نمایان گردد.