در بیگانگی با کتاب
در بیگانگی با کتاب
برخی براین باورند که خوانش نوشته های گوناگون اینترنتی را می توان جایگزین کتابخوانی نمود .این در حالی ست که چنین پنداری را هیچ گاه نمی توان روا شمرد، زیرا خوانش نوشتارهای گوناگون در فضای مجازی گاه خواننده را به بیراهه می برد و اندیشه اورا آشفته می سازد .خواننده در چنین نوشتارهایی با انبوهی از داده های درست ونادرست روبرو می گردد که راستی آزمایی آنها گاه به دشواری می گراید

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از پایگاه خبری عصرجهان؛ دگرگونیهای سبک زندگی امروزی وسختیهای برآمده از آن برخی را از گرایش به کتابخوانی باز داشته است و آنان را از دوستی با این گنج شایگان به دور داشته است.
شوربختانه در سالهای کنونی شمار کتابخوانان در کشورهای کمتر توسعه یافته دنیا روبه کاستی نهاده و نگرانی دست اندرکاران قلمرو فرهنگ را دو چندان نموده است .اینک پرسشی که در اینجا پیش می آید این است که چرا در سبد خرید ما ایرانیان کتاب جایگاه چشمگیری ندارد .در پاسخ ،گفتنی است که افزایش بهای کتاب،بدبینی به دانش اندوزی، سرگرمی در فضای مجازی، ناامیدی از یادگیری، خود آگاهی کاذب، ناشکیبایی، پرمشغله بودن از برجسته ترین نمونه هایی است که جامعه انسانی را با کتاب بیگانه کرده وریشه کتابخوانی را در آنان خشکانده است .برخی براین باورند که خوانش نوشته های گوناگون اینترنتی را می توان جایگزین کتابخوانی نمود .این در حالی ست که چنین پنداری را هیچ گاه نمی توان روا شمرد ،زیرا خوانش نوشتارهای گوناگون در فضای مجازی گاه خواننده را به بیراهه می برد و اندیشه اورا آشفته می سازد .خواننده در چنین نوشتارهایی با انبوهی از داده های درست ونادرست روبرو می گردد.که راستی آزمایی آنها گاه به دشواری می گراید.

از دیگر سو کتابخوانی شیوه ای است هدفمند که اندیشه خواننده را پر بار می کند و آموزه های شایانی را فرا روی او می نهد.ما و مسئولین امر فرهنگ و آموزش باید بدانیم که کتاب خوانی سرمایه ای است ارزنده که از رهگذر آن ،گفتار وخرد آدمی بارور می شود و بخشی از ناشناخته ها بر او هویدا می گردد.برنامه ریزی در خوانش یک کتاب در باز زمانی ویژه یکی از کارهایی است که خواننده را پیوسته به کتابخوانی بر می انگیزد وشوق به آموختن را در او می افزاید. امروز با گسترش رسانه های گوناگون، کتاب نیز دچار دگرگونی شده وبه گونه ای نوین دیداری وشنیداری نمود یافته است. چنانچه دولت ها بخواهند بیش از پیش فرهنگ کتابخوانی را در کشور گسترش دهند، باید سازکار های گوناگون همچون پرداخت یارانه کاغذ به ناشران، گسترش آگهی های کتابخوانی در رسانه ملی، پرداخت کمک هزینه خرید کتاب به دانشجویان، افزایش مسابقات کتابخوانی در مدارس ودانشگاهها، گسترش کتابخانه های عمومی در شهرها وروستا ها وراه اندازی کتابخانه های سیار در سراسر کشور را پیگیری نمایند،تا در گذر زمان فرهنگ کتابخوانی فراگیر گردد و کتاب به سبد خرید خانوارها ی ایرانی راه یابد،زیرا که یکی از راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی بالا بردن سطح آگاهی ودانش مردم هر جامعه هست .واگر این امر مهم شکل بگیرد قطعا جلو خیلی از کژروی های اجتماعی گرفته خواهد شد و امنیت عمومی جامعه بالا خواهد رفت و آرامش روحی وروانی جامعه تقویت خواهد شد.

  • نویسنده : حاتم بزمه فرهنگی و دانشجوی دکتری روابط بین الملل