دولتی ها سخنان رئیس جمهور دولت سیزدهم را فراموش نکنند که دولت پشتیبان گروه های جهادی است
دولتی ها سخنان رئیس جمهور دولت سیزدهم را فراموش نکنند که دولت پشتیبان گروه های جهادی است
کمک و خدمت در مناطق محروم سر لوحه کار قرارگاه جهادی شهید حاج ابراهیم همت و دیگر جریانات جهادی خوزستان است.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از عطر کارون، قرارگاه جهادی شهید همت و گروه پزشکی سفیران سلامت با همکاری دانشکده علوم پزشکی شوشتر و بخشداری شعیبیه اردوی جهادی پزشکی یک روزه برگزار کرد.

حمید رضا اکبری مدیر قرارگاه جهادی شهید همت گفت: این اردو به مدت یک روز در منطقه شعیبیه بیمارستان عمومی گوریه برگزار شد، در این اردوی جهادی متخصصین از شهرستان اهواز در رشته های مختلف زنان و زایمان، ریه، داخلی،عفونی ،قلب ،روان شناس ،پزشک عمومی و ماما ،با ویزیت به مردم این منطقه ارائه خدمت نمودند.

وی افزود: در این اردو بالغ بر ۱۷۰۰نفر خدمات پزشکی و ۲۶۱ نفر خدمات پرستاری شامل نوار قلب، پانسمان و تزریقات به صورت رایگان دریافت کردند.
حمید رضا اکبری با اشاره به اهمیت حضور فعال در مناطق محروم بیان داشت: آنچه مهم است باید خدمت در مناطق محروم با کمک دولت تداوم داشته باشد.چرا که وظیفه دولت پشتیبانی از جریانات جهادی شناسنامه دار است.و این انتظار می رود دولتی ها سخنان اخیر رئیس جمهور را فراموش نکنند که بیان داشتند:دولت پشتیبان جریانات جهادی می باشد. وی همچنین ضمن تشکر از بخشدار و ریاست دانشگاه شوشتر ادامه داد: گروه های جهادی خود مطالبه گران مردم هستند و بنای آنان بر پیشگیری است .لذا کمک دولت مردان می تواند راهگشای گره های پیش روی مناطق محروم باشد.