با حکم وزیر راه و شهرسازی «داریوش حسینی» جایگزین رضا رضائی در اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان شد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از عصرجهان، در حکمی از سوی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی «داریوش حسینی» به عنوان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی خوزستان منصوب شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان های  لرستان، چهارمحال و بختیاری و همدان در رزومه شغلی «داریوش حسینی» سرپرست جدید اداره کل راه و شهرسازی خوزستان دیده می شود