انعقاد قرارداد پژوهشی “طراحی و ساخت پایلوت نم ‌زدایی گاز طبیعی برای اولین بار در کشور”
انعقاد قرارداد پژوهشی “طراحی و ساخت پایلوت نم ‌زدایی گاز طبیعی برای اولین بار در کشور”
قرارداد پژوهشي با عنوان "طراحي و ساخت پايلوت نم‌زدايي گاز طبيعي و ايجاد بسته نرم افزاري به منظور بررسي فني عملكرد جاذب هاي صنعتي" في مابین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و دانشگاه صنعت نفت به امضا رسيد.
به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از هنر قلم، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اعلام این خبر توضیح داد: دستیابی به دانش طراحی و ساخت این پایلوت با استانداردهای صنعتی، مطابق فرآیند موجود یکی از کارخانجات نم زدایی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با هدف بررسی و پایش عملکرد جاذب های صنعتی تولیدی برای اولین بار در کشور در این قرارداد پژوهشی توسعه خواهد یافت.

مهندس علیرضا دانشی افزود: با توجه به فرآیند جذب سطحی در عملیات مهم نم زدایی، توسعه و ساخت پایلوتی مخصوص برای تست و ارزیابی جاذب های صنعتی مورد نیاز عملیات های مهندسی این شرکت بوده و بر همین اساس می توان شرایط مختلف عملیاتی (شامل عملیات جذب و احیا) مانند سرعت و جریان گاز، دما و فشارهای جذب و احیا و غیره را برای جاذب های صنعتی پیشنهادی تست و ارزیابی نمود و بالطبع از هزینه های هنگفت تعویض جاذب یا تعلیق فعالیت های واحدهای عملیاتی، تنها با صرف مدت زمان محدود و کوتاه، جلوگیری کرد.

رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز با تاکید بر این موضوع که اساس برنامه های پیش رو در پژوهش و فناوری، نگاه تحول آفرین در بستر نقشه راهبردی فناورانه و ضرورت ارتباط مستقیم کلیه فعالیت های پژوهشی با ماموریت اصلی سازمان و گره زدن به امر تولید است اضافه نمود: برنامه ریزی بر اساس اجرای پایلوت های فنآورانه، ساخت، بومی سازی و توسعه فناوری و دانش فنی در کلیه سطوح و برمبنای نیازهای فناورانه و چالش های موجود سازمان در دستور کار پژوهش و فنآوری مناطق نفتخیز قرار گرفته که در همین راستا انعقاد قراردادهای پژوهشی، پژوهانه و فرصت مطالعاتی بر مبنای نیاز سازمان با مراکز دانش بنیان و دانشگاه ها در دست اقدام و پیگیری می باشد.

دکتر محمدگلستان‌باغ با اشاره به قراردادپژوهشی اخیر، ضمن ضروری دانستن وجود پایلوت بررسی تجاری و تست عملکرد جاذب های سطحی تولید شده، شبیه سازی فرآیند در ارزیابی عملکرد واحد نم زدا، طراحی پایلوت نم زدای گاز طبیعی، تولید مدارک مهندسی ساخت پایلوت نم زدا و تهیه بستر شبیه ساز منطبق بر ارزیابی عملکرد پایلوت و واحد صنعتی را از مهم ترین مراحل این قرارداد پژوهشی دانست و اضافه نمود: دستآورد این پروژه در کلیه شرکت های بهره بردار صنعت نفت، گاز و پتروشیمی قابل توسعه و استفاده خواهد بود. همچنین ساخت و توسعه این پایلوت امکان پایش و بهینه سازی آنلاین فرآیند از قبیل کاهش دفعات جذب و احیا و کاهش مصرف انرژی را ممکن خواهد ساخت.

شایان ذکر است این پروژه با هدف طراحی و ساخت پایلوت نمزدایی گاز طبیعی به منظور بررسی فنی عملکرد جاذب های صنعتی توسط مدیریت تولید اعلام نیاز و با راهبری و پیگیری مجموعه پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منجر به انعقاد قرارداد با دانشگاه صنعت نفت گردید.

منبع:روابط عمومی مناطق نفت خیز جنوب