برگزاری کارگاه آموزشی ورزش درمانی در دانشگاه آزاد واحد لنگرود
برگزاری کارگاه آموزشی ورزش درمانی در دانشگاه آزاد واحد لنگرود
کارگاه آموزشی ورزش درمانی ، ویژه کارکنان و اساتید در دانشگاه آزاد واحد لنگرود برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از کاشف خبر، کارگاه آموزشی ورزش درمانی، ویژه کارکنان و اساتید در دانشگاه آزاد واحد لنگرود برگزار شد.

مدرس این دوره دکتر وحیده علیپور ( نائب رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان لاهیجان ) و با اعطای گواهینامه، به مدت ۱۶ ساعت انجام شد.

تصاویر؛ نصیبه جانی پور