راه یابی کارگردان لاهیجانی به فستیوال Wildlands آمریکا
راه یابی کارگردان لاهیجانی به فستیوال Wildlands آمریکا
در خلاصه داستان فیلم کوتاه( ری اکت REACT) آمده است : زمانی حیات مورچه ای توسط یک انسان در جهان هستی خاتمه پیدا می کند و پس از سالها،زمان پایان حیات آن انسان فرا می رسد…