ضرورت حفظ کرامت انسانی امری ضروری و راس امور زندانبانی اسلامی است
ضرورت حفظ کرامت انسانی امری ضروری و راس امور زندانبانی اسلامی است
مدیر کل زندان های گیلان با بیان اینکه ما کار نداریم زندانی در حال تحمل کیفر چه کسی با چه جرمی است،مامی دانیم که او فردی است که دچار مشکل شده و وظیفه ذاتی ما از باب حفظ کرامت کمک به او و وظیفه ای سنگین تر کمک به خانواده او است.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از  کاشف خبر ، محمدی اصل فرا رسیدن ماه محرم را ،ماه آزادی و رهایی ، بالندگی ، شکوفایی و ماه سوگواری برای اندیشیدن های حسینی بیان نمود و گفت: راز و نیاز ، دعا و رحمت الهی است که می تواند تاثیر مستقیمی بر کار و رفتار و عملکرد ما در برنامه های اصلاحی و تربیتی داشه باشد و وظیفه خطیر زندانبانی، ایجاد بستر مناسب اصلاح و تربیت است و قرار دادن سیره انبیاء در مسیر کار و زندگی روزمره می تواند کمک های فراونی در این امر داشته باشد.

مدیر کل زندان های گیلان با بیان اینکه ما کار نداریم زندانی در حال تحمل کیفر چه کسی با چه جرمی است،مامی دانیم که او فردی است که دچار مشکل شده و وظیفه ذاتی ما از باب حفظ کرامت کمک به او و وظیفه ای سنگین تر کمک به خانواده او است.

مدیر کل زندان های گیلان با بیان اینکه ما می توانیم آرمش خانواده ای که سرپرست خانواده در حال تحمل کیفر است را به او برگردانیم گفت: اولین قدم سرکشی و رسیدگی به خانواده گروه هدف است که او بداند درنبود سرپرست خانواده افرادی هستند که به فکرشان هستند ، زیرا خانواده نیز یک اجتماع کوچک است که اگر بتوانیم سایبان آرامشی برای آنان باشیم این خود بازخورد خوبی در جامعه خواهد داشت.

محمدی اصل افزود دومین قدم ، مهیا نمودن بستر اشتغال ،آموزش و ایجاد انگیزه در یادگیری حرفه و صنعتی است که زندانی داخل زندان فرا می گرد و از آن چه در داخل زندان و چه در اجتماع استفاده نماید.

وی این دو گام ارزنده را مسیری آسان دانست که با کمک دیگر نهادها و ادارات اجرا می گردد و اکنون توانستیم با کمک دستگاه قضا در مسیر تحقق این امر قرار بگیریم به نحوی که در زندان های گیلان همه کمر همت بسته و با کمک های ارزنده دستگاه قضایی توانتسیم اشتغال حداکثری با حقوق پایه ۳ میلیون تومانی را برای زندانیان مهیا بنماییم که این مبلغ تا به ۴ میلیون هم رسیده است که این آرامش روحی و سلامت روانی، خانواده زندانی در حال تحمل حبس را نیز در بر گرفته است وی در پایان با بیان اینکه بدنبال برنامه های کار آفرینی برای مددجویان و خانواده های آنان هستیم به سخنان خود پایان داد.

منبع ؛ پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای گیلان