مکاتبه محیط زیست گلپایگان یک ماه قبل از آتش سوزی در پتروشیمی
مکاتبه محیط زیست گلپایگان یک ماه قبل از آتش سوزی در پتروشیمی
رئیس محیط زیست شهرستان گلپایگان گفت: حدود یک ماه قبل از آتش سوزی مکاتبه اداری مبنی بر جابه جایی این پسماند ها به سایت های ویژه را با پتروشیمی گلپایگان انجام داده بودیم اما زمان آتش سوزی این پسماند ها به طور کامل انتقال داده نشده بود.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ شهاب برهانی در گفت و گو با پایگاه خبری زنگ خطر  در خصوص  آتش سوزی  پتروشیمی گلپایگان  و به دنبال آن  معضلات زیست محیطی احتمالی ایجاد شده  اظهار کرد: آتش سوزی  پتروشیمی عمدی نبوده و به دلیل گرمای زیاد هوا  قسمتی از ضایعات  و پسماند دچار حریق شده بود البته عمده این پسماند ها آتش نگرفته بود.

وی ادامه داد: حدود یک ماه قبل از آتش سوزی مکاتبه اداری مبنی بر جابه جایی این پسماند ها به سایت های ویژه را با پتروشیمی گلپایگان انجام داده بودیم اما زمان آتش سوزی این پسماند ها به طور کامل انتقال داده نشده بود.

رئیس محیط زیست شهرستان گلپایگان گفت: کف انبار ضایعات بتن بود و آلودگی اثرات این آتش سوزی به زمین انتقال داده نشد اما وارد هوا شد که بیشتر توصیفی بود! دقیق نمی دانم پتروشیمی سالانه باید چه مبلغی تحت عنوان حق آلایندگی به شهرستان پرداخت کند و باید از مرکز استان بپرسم و تاکنون فکر نمیکنم حق آلایندگی به شهرستان پرداخت کرده باشد.