با همت خیرین ۲۱ زندانی به آغوش گرم خانواده بازگشتند
با همت خیرین ۲۱ زندانی به آغوش گرم خانواده بازگشتند
محمدی اصل مدیر کل زندان های گیلان کمک خیرین جهت آزادسازی زندانیان را علاوه بر اجر معنوی،موجب افزایش روحیه در جهت اصلاح و تربیت مددجویان دانست.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از کاشف خبر، با همت خیرین، ۲۱ زندانی با پرداخت بیش از ۳ میلیارد ریال به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

محمدی اصل مدیر کل زندان های گیلان کمک خیرین جهت آزادسازی زندانیان را علاوه بر اجر معنوی،موجب افزایش روحیه در جهت اصلاح و تربیت مددجویان دانست و افزود،خیرین با این عمل خدا پسندانه و خیرخواهانه روزنه امید بازگشت سعادتمندانه زندانیان در حال تحمل کیفر را تقویت می نمایند و بار روانی ناشی از آثار حبس را تقلیل می دهند .

محمدی اصل در پایان یکی دیگر از اعمال مهم این عمل خیرخواهانه را ارتقای حفظ تحکیم خانواده با آزادی سرپرست خانواده دانست و افزود، مهم تر از همه،روزنه امید به زندگی سعادتمندانه گروه هدف به اجتماع و جامعه باز می گردد .

گفتنی است خیرین علاوه بر کمک به آزادی زندانیان مبلغ بیش از ۵۰۰ میلیون ریال به زندانیان نیازمند کمک کردند .