برگزاری سمینار یک روزه پایش مکانیزه و تحلیل هوشمند اطلاعات سطح معابر شهری
برگزاری سمینار یک روزه پایش مکانیزه و تحلیل هوشمند اطلاعات سطح معابر شهری
سمینار یک روزه پایش مکانیزه و تحلیل هوشمند اطلاعات سطح معابر شهری برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛  به نقل از عطر کارون، سمینار یک روزه پایش مکانیزه و تحلیل هوشمند اطلاعات سطح معابر شهری با بهره گیری از سیستم مدیریت روسازی معابر(PMS) با توجه به محدودیت اعتبارات نگهداری معابر، لزوم توزیع بهینه منابع درسطح کل شبکه و نیز افزایش سطح آسیب های وارده به روکش معابر در صورت عدم انجام به موقع اقدامات پیشگیرانه، ضروری و عملکرد این سیستم علاوه بر ارزیابی کارآمد و مؤثر وضعیت موجود روسازی در شبکه معابر درون و برون شهری، به اولویت‌بندی دقیق فعالیت‌های ساخت، ترمیم و بازسازی روکش آسفالت می پردازد و‌ تخصیص بهینه بودجه بر اساس میزان اعتبارات، تراکم ترافیک و اهمیت معبر، امکان انتخاب بهترین زمان و روش ترمیم و نگهداری را فراهم می سازد.

بر پایه این گزارش خروجی سامانه (PMS) که به پایش کل خطوط معابر شهری و برون شهری می پردازد را شامل و تعیین نوع ترک ها (طولی، عرضی، بلوکی و پوست سوسماری)، شدت ترک ها و حجم این عوارض، تعیین بافت روسازی ،تعیین نوع و عمق شیارافتادگی روسازی، تعیین شاخص ناهمواری روسازی در امتداد مسیر چرخ‌ها ،تعیین خصوصیات هندسی مسیر (شیب طولی، شیب عرضی و شعاع قوس) و مشخصات مکانی داده‌ها خواند و نحوه دسترسی و بهره مندی از سامانه مدیریت معابر، ضمن برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان مربوطه در مناطق شهرداری آموزش داده شده و این کارشناسان می توانند از وضعیت معابر سطح منطقه خود باخبر شوند.

یادآور می شود، کارشناسان مناطق این توانایی را نیز خواهند داشت که ضمن مراجعه به سامانه مدیریت معابر، راهکارهای منظور شده برای مرمت معابر شامل عدم نیاز به اصلاح، درزگیری، لکه گیری سطحی یا عمقی، تراش و روکش و همچنین برآوردهای مالی مربوطه را مشاهده کنند.

گفتنی است این سمینار یک روزه با حضور پرویز حسینی معاون شهردار اهواز، مدیران ارشد و معاونین فنی و عمرانی مناطق هشتگانه توسط کارشناسان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خوزستان برگزار گردید.

✍️ نعیم دورقی