رنگ‌آمیزی کافو‌های بندر کیاشهر با بهره‌گرفتن از تصاویر پرندگان پارک ملی بوجاق
رنگ‌آمیزی کافو‌های بندر کیاشهر با بهره‌گرفتن از تصاویر پرندگان پارک ملی بوجاق
شهرداری بندر کیاشهر با توجه به مقوله‌های آموزشی در سطح شهر و معرفی زیست‌بوم این شهر بندری نسبت به رنگ‌آمیزی و طراحی اماکن عمومی اقدام کرد.

به‌گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از گیل فام ، رنگ‌آمیزی کافوهای شهری با هدف معرفی پرندگان پارک ملی بوجاق صورت گرفت.

گفتنی‌است؛ زیباسازی هدفمند از جمله عواملی است که در برند‌سازی شهری موثر است.

شهرداری بندر کیاشهر با توجه به مقوله‌های آموزشی در سطح شهر و معرفی زیست‌بوم این شهر بندری نسبت به رنگ‌آمیزی و طراحی اماکن عمومی اقدام می‌کند.

واحد خبر روابط عمومی شهرداری بندر کیاشهر