قاعده ۹۹ چیست؟
قاعده ۹۹ چیست؟
پادشاهی به وزیرش گفت: دقت کردی، همیشه خدمتکارم از من خوشحال‌تر است در حالی که او هیچ چیز ندارد!! و منِ پادشاه که همه چیز دارم، حال و روزِ خوبی ندارم!!؟ وزیر گفت: سرورم شما باید قاعده ۹۹ را امتحان کنید!!

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ پادشاهی به وزیرش گفت: دقت کردی، همیشه خدمتکارم از من خوشحال‌تر است در حالی که او هیچ چیز ندارد!!

و منِ پادشاه که همه چیز دارم، حال و روزِ خوبی ندارم!!؟

وزیر گفت: سرورم شما باید قاعده ۹۹ را امتحان کنید!!

پادشاه گفت: قاعده ۹۹ چیست؟!!

وزیر گفت: ۹۹ سکه طلا در کیسه‌ای بگذارید و شب، هنگام رفتن خدمتکار به اوبدهید و بگویید این ۱۰۰ سکه طلا هدیه‌ای است برای تو و ببینید فردا چه اتفاقی رخ می‌دهد!!

پادشاه نقشه را آن‌طور که وزیر به او گفته بود، انجام داد….

خدمتکار پادشاه، آن کیسه را برداشت و از پادشاه بخاطر این انعام گرانبها تشکر فراوان کرد،
موقعی که به خانه رسید سکه‌ها را شمرد، متوجه شد یکی کم دارد!!
پیش خود فکر کرد که شایدآن را در مسیر راه گم کرده است!!

همراه با خانواده‌اش کل شب را دنبال آن یک سکه طلا گشتند و هیچی پیدا نکردند!!
خدمتکار ناراحت و ناامید به خانه برگشت!!

هزار فکر و پریشانی به سراغش آمد که این یک سکه را کجا گم کرده، با آنکه آن‌ همه سکه‌های دیگر را در اختیار داشت!!
تمام فکرش معطوف به آن یک سکه بود…
روز بعد خدمتکار پریشان حال بود چرا؟!
چون شب نخوابیده بود،
وقتی که پیش پادشاه رسید چهره‌ای درهم و ناراحت داشت، مثل روزهای قبل شاد و خوشحال نبود!!

پادشاه آن موقع فهمید که معنی قاعده ۹۹ چیست!!

آری، قاعده ۹۹ آن است که داشته های خود را نمی بینیم و تمرکز ما بر روی نداشته هاست…
و در تمام ادوار زندگیمان دنبال آن یک گمشده می‌گردیم و خودمان را به خاطر آن ناراحت می‌کنیم و فراموش کرده‌ایم که شاید داشته های ما بسیار بیشتر از نداشته هایمان است.

قاعده ۹۹ همان تمامیت خواهی و کمال گرایی افراطیست.

قاعده ۹۹، زیستن در فضای ناهوشیاریست.

قاعده ۹۹، عدم پذیرش واقعیت و شرایط زندگیست.

پس به داشته هایمان بیاندیشیم و قدر آنها را بدانیم.

آسایش و آرامش و رشد در فضای شکرگذاری و افکار مثبت حاصل می شود.

سلامتی و صحت، سهم هر شب و روزتان

متن زیر بسیار جالب و قابل توجه هست، حتما بامکث بخوانید:

*دنیا یک خانه بزرگ است و آدمها هر کدام مانند یکی از وسایل خانه هستند:*

*بعضی کارد هستند*
تیز ، برنده و بیرحم.

*بعضی کبریت هستند*
و آتش به پا میکنند.

*بعضی کتری هستند*
و زود جوش میآورند.

*بعضی تابلوی روی دیوار هستند،*
بود و نبودشان تاثیری در ماهیت خانه ندارد.

*بعضی قاشق چایخوری هستند،*
و فقط کارشان بر هم زدن است.

*بعضی رادیو هستند*
و فقط باید بهشان گوش کرد.

*بعضی تلویزیون هستند،*
و بدجور نمایش اجرا می کنند.
اینها را فقط باید نگاه کرد.

*بعضی قابلمه هستند،*
برایشان فرقی نمیکند محتوای درونشان چه باشد ، فقط پر باشند کافیست.

*بعضی قندان هستند،*
شیرین و دلچسب.

*بعضی دیگر نمکدان،*
شوخ و بامزه.

*بعضی یک بوفه شیک هستند،*
ظاهری لوکس و قیمتی دارند، اما در باطن تکه چوبی بیش نیستند.

*بعضی سماور هستند،*
ظاهرشان آرام، ولی درونشان غوغایی برپاست.

*بعضی یک توپ هستند،*
از خود اختیاری ندارند و به امر دیگران اینطرف و آنطرف میروند.

*بعضی یک صندلی راحتی هستند،* میشود روی آن لم داد ، ولی هرگز نمیتوان به آنها تکیه کرد.

*بعضی کلاه هستند،*
گاهی گذاشته و گاهی برداشته می شوند ولی در هر دو صورت فریبکارند.

*بعضی چکش هستند،*
و کارشان کوبیدن و ضربه زدن و خرد کردن است.

و اما..‌‌‌.
*بعضی ترازو هستند،*
عادل و منصف ، حرف حق را میزنند ، حتی اگر به ضررشان باشد.

*عده ای تنگ بلورین آب هستند،*
پاک و زلال اینها نهایت اعتمادند.

*برخی آینه اند،*
صاف صیقلی بدون کوچکترین خط و خش ، اینها انتهای صداقت‌ند.

*عده ای، چتر هستند،*
یک سایبان مطمئن در هجوم رگبار مشکلات.

*عده ای دیگر لباس گرم هستند،*
در سرمای حوادث ، تن پوشی از جنس آرامش.

*عده ای مثل شمع،*
می سوزند و تمام می شوند ، ولی به اطرافیان نور و گرما و آرامش می دهند.

«ببینیم ما در زندگی نقش کدام یک از این وسائل خانه را بازی می‌کنیم»