پیام‌های راهبردی شهادت حضرت رقیه در شام
پیام‌های راهبردی شهادت حضرت رقیه در شام
مهمترین کاربست حیات حضرت رقیه (س) و تثبیت آن در شام؛ "ایجاد حلقه واسط معرفت عاطفی و مودّت اهل البیت از مبدأ شام تا غرب، در دوره منتهی به ظهور" است.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ حضرت  رقیه (س) مهمترین حامل پیام عاطفی و احساسی نهضت عاشورا در شام و کانون قدرت بنی‌امیه است.

حضرت رقیه (س)، وارد کننده شوک عاطفی و احساسی به جامعه جهالت زده شام است که دستگاه حکمرانی بنی‌امیه آن را در مسیر ضلالت قرار داده بود.

حضرت رقیه (س)، رسول عاطفه ناب و احساس پاک در شام به عنوان دروازه روم است.

فاطمه زهرا، زینب کبری و فاطمه صغری (سلام الله‌ علیهما) پیام آوران صلاحیت و فضیلت، عزت و حقانیت، عطوفت و مودّت اهل‌ بیت عصمت و طهارت (ع) از مبدأ مدینه در مسیر کوفه و تا مقصد شام و روم هستند.

یافته‌های راهبردی
مهمترین کاربست، حیات حضرت رقیه (س) و تثبیت آن در شام؛ “ایجاد حلقه واسط معرفت عاطفی و مودّت اهل البیت از مبدأ شام تا غرب، در دوره منتهی به ظهور” است. ان‌شاءالله

  • نویسنده : احمد باقری مزینانی، استادیار دانشگاه