یادداشتی به قلم بدون نام/ از تمام خواص و عوام حلالیت می خواهم ( بخش سوم و آخر..)
یادداشتی به قلم بدون نام/ از تمام خواص و عوام حلالیت می خواهم ( بخش سوم و آخر..)
به گزارش پایگاه خبری هنر قلم و به نقل از عطر کارون، از پریچهر هایی که عمریست بخاطر مخالفت ها و مقاومت هایمان به صرف تک فاکتور قومیتی، از فرصت خدمت به خلق محروم شدند یا از خَلقی که به گمان ما برای خدمت و خوبی در حقشان ، سالهاست قربانی سلطه ی هم تبارانی

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از عطر کارون، از پریچهر هایی که عمریست بخاطر مخالفت ها و مقاومت هایمان به صرف تک فاکتور قومیتی، از فرصت خدمت به خلق محروم شدند یا از خَلقی که به گمان ما برای خدمت و خوبی در حقشان ، سالهاست قربانی سلطه ی هم تبارانی گشتند که بیش از هر غریبه‌ای به آنها لطمه زد…

قسمت سوم و آخر..

آری..
برای اشتباهم حلالیت میخواهم اما نمیدانم از چه کسی..

از پریچهر هایی که عمریست بخاطر مخالفت ها و مقاومت هایمان به صرف تک فاکتور قومیتی، از فرصت خدمت به خلق محروم شدند
یا از خَلقی که به گمان ما برای خدمت و خوبی در حقشان ، سالهاست قربانی سلطه ی هم تبارانی گشتند که بیش از هر غریبه‌ای به آنها لطمه زد

البته اعتقادی ندارم که تاکنون همه انتصابات تحمیلی که برخلاف میلم صورت گرفت، بجا بوده کما اینکه مطمئن نیستم همه اعتراضات و مطالبات سابقم اشتباه و نادرست باشد،
اما از یک‌ واقعیت مطمئنم، نگاه تک‌ بعدی و قومی ما در عدالت طلبی هایم، خطای عمر و اشتباه نابخشودنی ست

شاید برای روزی که بخواهم سرگذشت پرفراز و نشیب حیات مطالبه گری و عدالتخواهی ام‌ را برای تاریخ بنویسم، لازم‌ باشد در اولین‌ صفحات و قبل از هم خاطرات این اعتراف نامه حلالیت طلبانه ام را درج نمایم

وبه راستی ماموریت این مدیر در این‌ برهه ی دیر چیست؟، اصلاح عملکرد مدیریت های سابق اداره متبوعش، یا تعدیل نگاه اشتباه من ؟؟!!

نایی برای شرح و نگارش بیشتر نیست اما برای لمس یک‌ تلنگر بزرگ، توصیه می کنم، دو آتیشه ها به هر شکل ممکن پریچهر مدیر شریف جهادکشاورزی خوزستان را از نزدیک ببینند
پایان/