شریفی مدیر اجرایی بهداشت خوزستان شد
شریفی مدیر اجرایی بهداشت خوزستان شد
طی حکمی از سوی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خوزستان، مدیراجرایی بهداشت استان معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛  به نقل از”عطر کارون” طی حکمی از سوی پژمان بختیاری پور معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خوزستان مهرداد شریفی بعنوان مدیراجرایی بهداشت استان معرفی گردید.

گفتنی است مهردادشریفی از نیروهای خوشنام بهداشت و درمان استان می باشد و دانش آموخته دکترای مدیریت که در پرونده کاری ایشان مسئولیت هایی همچون رییس بهداشت غرب و شرق ،ریاست بیمارستان سلامت اهواز دیده می شود.