بازدید رئیس اداره صمت بندرماهشهر از مجتمع پتروشیمی کارون
بازدید رئیس اداره صمت بندرماهشهر از مجتمع پتروشیمی کارون
رئیس اداره صمت ماهشهر و جمعی از کارشناسان اداره از مجتمع پتروشیمی کارون بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از رهرونیوز و به نقل از روابط عمومی صمت خوزستان، این شرکت تولیدکننده انواع ایزوسیانات است که در این بازدید از میزان تولید وفروش محصولات دربورس؛ تامین مواداولیه ومشکلات کارخانه بررسی شد.

محصولات این شرکت درصنایع خوروسازی ؛تولید کفش ومبل ولوازم خانگی کاربرد داشته وتنها تولیدکننده این مواد درخاورمیانه محسوب می شود.