دستگاه حفاری سنگین خشکی ۵۷ فتح شرکت ملی حفاری ایران در حال انتقال به میدان گازی شانول است
دستگاه حفاری سنگین خشکی ۵۷ فتح شرکت ملی حفاری ایران در حال انتقال به میدان گازی شانول است
در راستای شتاب بخشی در اجرای طرح توسعه مخازن گازی در شرکت نفت مناطق مرکزی، دستگاه حفاری سنگین خشکی ۵۷ فتح شرکت ملی حفاری ایران در چهار چوب همکاری میان دو شرکت در حال انتقال به میدان گازی شانول در جنوب استان فارس است.

به گزارش پایگاه خبری پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از  رهرونیوز  دکتر حمید رضا گلپایگانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱در این باره گفت: شرکت ملی حفاری ایران با هدف سرعت بخشیدن به طرح های توسعه ای نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران از همه ظرفیت های خود در بخش های عملیات حفاری، خدمات فنی و تخصصی و منابع انسانی کارآزموده استفاده به عمل می آورد.

وی به امضا و مبادله اخیر موافقتنامه همکاری میان شرکت‌ نفت مناطق مرکزی و شرکت ملی حفاری ایران اشاره کرد و افزود:
این موافقتنامه در ارتباط با حفاری چاه‌های گازی به‌منظور افزایش تولید گاز در کشور است و ملی حفاری در اولین گام دستگاه حفاری ۵۷ فتح را اختصاص و جابجایی آن از استان خوزستان به استان فارس تا ۱۰ روز اینده به اتمام می رسد و آمادگی برای تخصیص و اعزام دکل های حفاری دیگر و امکانات خدمات فنی به مناطق و مخازن تحت سرپرستی شرکت نفت مناطق مرکزی به ویژه میادین مشترک را دارد.

گلپایگانی درزمینه عملکرد امسال شرکت ملی حفاری ایران در خصوص حفاری چاه های نفت و گاز توضیح داد: از ابتدای سال جاری تا کنون حفاری و تکمیل ۶۴ حلقه چاه در مناطق خشکی و دریایی کشور خاتمه یافته که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۲۰ حلقه بیشتر بوده و این روند رو به رشد با تلاش مضاعف سختکوشان این شرکت استمرار خواهد داشت .