علت یابی هایی از معلولیت بورس با مثالی از پتروشیمی آبادان
علت یابی هایی از معلولیت بورس با مثالی از پتروشیمی آبادان
علت یابی هایی از معلولیت بورس با مثالی از پتروشیمی آبادان

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛  به نقل از خوزستان”عطر کارون” همواره معتقدیم موازین سیاسی در نظام اقتصادی بعنوان بخشی از اساسی ترین ارکان محسوب می شوند چرا که در بسیاری مواقع کوچکترین اظهار نظر یک مقام سیاسی واضحا اولین شعاع تغییری و تاثیری بر تابلوی شاخص های بورس و حتی ارز آن کشور را نمایان می دارد

لذلك اين امر اتخاذ ظرافت و دقت های خاص را در ادبیات مقاماتی موجب می شود
که ممکن است در ساختارها نقش ایجاد نمایند

از این رو برای مثال در پتروشیمی آبادان بعنوان قدیمی ترین پتروشیمی خاورمیانه و یکی از مجموعه های بورسی کشور که سهام آن بر اساس گزارشات مالی و عملکردی آن لازم است بنا به سیاستگذاری تخصصی و حرفه ای واحد روابط عمومی مدیریت گردد، طبعا اداره آن با فردی فارغ از هر گونه تجربه و تخصص با مدرک تحصیلی که گفته می شود دوم راهنمایی است و صرفا کنار نیروهای انتخاباتی احدی از نمایندگان مجلس، یک واحد مهم مدیریتی را اشغال نموده اند ،نخواهند توانست این رسالت خطیر را در این‌ بخش از مسئولیت شرکت عظیم را ایفا نمایند

و این امر سبب می شود این‌قطب بزرگ اقتصادی و صنعتی زیان ده شده و در نهایت بخشی از پازل تابلوی بورس را بعضا قرمز نماید

در نهایت به مثابه این شرکت ، چه تعداد شرکت های اقتصادی دیگری هستند که برای درمان نیازمند نگاه جهادگانه دستگاهای بازرسی و نظارتی عالی رتبه می باشند