مدیرکل نوسازی مدارس استان خوزستان منصوب شد
مدیرکل نوسازی مدارس استان خوزستان منصوب شد

به گزارش پایگاه خبری  گیل فام به نفل از رهرونیوز ، طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش ، محمد سعیدی پور به عنوان مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان منصوب شد سعیدی پور پیش از این بعنوان معاونت اجرایی این اداره کل فعالیت داشته است.

به گزارش پایگاه خبری  گیل فام به نفل از رهرونیوز ، طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش ، محمد سعیدی پور به عنوان مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان منصوب شد

سعیدی پور پیش از این بعنوان معاونت اجرایی این اداره کل فعالیت داشته است.