مهر ابطال شورای شهر کاشمر برمزایده ١۵ واحد تجاری نیمه تمام
مهر ابطال شورای شهر کاشمر برمزایده ١۵ واحد تجاری نیمه تمام
اعضای شورای شهر کاشمر، مزایده ١۵ واحد تجاری نیمه تمام که ١٨ ماه قبل برگزار شده است را باطل کردند.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر کاشمر که امشب با موضوع واگذاری ١۵ واحد تجاری در دست احداث شهرداری در حاشیه بلوار جانبازان که در اردیبهشت سال ١۴٠٠ به مزایده گذاشته شده بود برگزار شد، پس از قرائت نامه شهرداری و نیز ارائه توضیحات از سوی مسئول امور قراردادهای شهرداری، با ٣ رأی مخالف، یک رأی ممتنع و ٣ رأی موافق به دلیل عدم رعایت تعهدات از سوی هر دو طرف قرارداد، این مزایده باطل شد.

علی اصغر مرادزاده رئیس شورای شهر کاشمر با اشاره به اینکه بنا به نامه شهرداری مزایده این تعداد واحد تجاری در اردیبهشت سال گذشته برگزار شده است، گفت: با توجه به توافق انجام شده فی مابین شهرداری و برنده مزایده، شهرداری می بایست این واحدها را تا ١۵ بهمن ماه ١۴٠٠ تکمیل و تحویل دهد.

وی با بیان اینکه واحدهای تجاری در مرحله اسکلت بوده که به دستور شهردار وقت مزایده برگزار شده است، خاطرنشان کرد: دهانه مغازه ها بر اساس درخواست متقاضیان تقسیم بندی شده و تشریفات مزایده برگزار شده است.

در این جلسه با درخواست شهرداری مبنی بر اختصاص ٣٠٠ میلیون ریال برای همایش تجلیل از همسران آزادگان، ٣٠٠ میلیون ریال برای برگزاری همایش پیاده روی، تمدید قرارداد ٢ماهه دو شرکت خدماتی با ترک تشریفات موافقت کردند.