کسب رتبه برتر« عفاف وحجاب» و«حقوق شهروندی» توسط اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان
کسب رتبه برتر« عفاف وحجاب» و«حقوق شهروندی» توسط اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان
اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان برای پنجمین سال متوالی رتبه برتر صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب را در بین دستگاههای اجرایی استان کسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از  رهرونیوز  ؛با ارزیابی های به عمل آمده ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی استان، در خصوص عملکرد سال ۱۴۰۰ ، اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان با کسب حداکثر امتیاز در هر دو حوزه صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب ،رتبه برتر را کسب کرد.
جلیل بیت مشعلی، مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان در این خصوص از تلاش کلیه همکاران و دست اندرکاران به جهت کسب این رتبه های برتر تشکر و قدردانی کرد.