آشنایی با جنگ ترکیبی
آشنایی با جنگ ترکیبی
درجنگ ترکیبی اخیرعلیه ایران، دشمنان مُرکب مانند آمریکا،رژیم صهیونیستی، تروئیکای اروپایی یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان با کمک کشورهایی مثل عربستان و آلبانی و ترکیب ابزارهای سایبری، اقتصادی، تروریستی، اطلاعاتی و غیره وارد شده و به دنبال پیشروی بودند.

به گزارش پایگاه خبري ترشیز خوان؛ در نبرد ترکیبی که رسانه در آن نقش ویژه دارد، جعل یا تحریف اخبار و انتشار گسترده آن در فضاهای واقعی و مجازی از تاکتیک‌های اصلی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی است.

ایجاد امید به پیروزی در میان معترضین،معرفی دشمن به عنوان دوست و تخریب سیاست های دولت هدف، در جنگ ترکیبی مورد توجه قرار دارد.

درجنگ ترکیبی اخیرعلیه ایران، دشمنان مُرکب مانند آمریکا،رژیم صهیونیستی، تروئیکای اروپایی یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان با کمک کشورهایی مثل عربستان و آلبانی و ترکیب ابزارهای سایبری، اقتصادی، تروریستی، اطلاعاتی و غیره وارد شده و به دنبال پیشروی بودند.

دشمن در این جنگ سعی کرد همه حوزه ها را فعال کند و چنانچه در یک حوزه خاص موفق به پیشروی نشد و یا شکست خورد، حوزه‌های دیگر را نیز عملیاتی سازد.

برخی از صاحبنظران خارجی از جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران به‌عنوان «جنبش‌ بی‌سَر» یاد می کنند. در ادبیات رسانه ای، معمولا جنبش‌های بی‌سر به «اعتراضات فاقد رهبر» گفته می شود و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در عمل نقش ارتباطی، رهبری و هدایت معترضان را بر عهده می‌گیرند.

جنبش های بی سر، باعث تغییر حکومت نمی شود اما موجب ویرانی کشور، بی ثباتی، ناامنی، قتل و خشونت می گردد.

ضدانقلاب و سرویس‌های اطلاعاتی دشمن نیز در جنگ ترکیبی علیه ایران، توان ایجاد یک بحران یا آشوب گسترده را نداشتند اما از فرصت‌هایی برای ابراز وجود و جذب معترضین از مسیر دروغ پردازی و سیاه نمایی استفاده کردند.

در واقع ضدانقلاب «پروژه‌ی ویران‌سازی کشور» را در دستور کار داشت و می خواست با ایجاد جنگ داخلی، از مدل استفاده شده غربی ها در سوریه و عراق و لیبی و افغانستان و یمن استفاده کند.

 

  • نویسنده : دکتر جواد خواجه پور