تبیین اساس کار ما است
 تبیین اساس کار ما است
مقام معظم رهبری می فرمایند: " تبیین اساس کار ما است. ما با ذهنها مواجهیم، با دلها مواجهیم؛ باید دلها قانع بشود. اگر دلها قانع نشد، بدنها به راه نمی‌افتد، جسمها به‌کار نمی‌افتد؛ این فرقِ بین تفکّر اسلامی و تفکّرات غیر اسلامی است."

به گزارش پایگاه خبري ترشیز خوان؛ دستورالعمل عملیاتی ما در رسانه، طبق فرمایش مقام معظم رهبری میبایست بر اساس تبیین باشد.

مقام معظم رهبری میفرمایند: ” تبیین اساس کار ما است. ما با #ذهنها مواجهیم، با #دلها مواجهیم؛ باید دلها #قانع بشود. اگر دلها قانع نشد، بدنها به راه نمی‌افتد، جسمها به‌کار نمی‌افتد؛ این فرقِ بین تفکّر اسلامی و تفکّرات غیر اسلامی است.”

در حوزه عفاف و حجاب، ما با ذهنها مواجهیم، با دلها مواجهیم و طبیعتا میبایست اقناع سازی را در دستور کار خود قرار دهیم. و اقناع سازی صورت میگیرد مگر آنکه با در رویه تبلیغاتی و رسانه ای خود سه اصل اخلاق، عقلانیت و عاطفه را در دستور کار خود قرار دهیم.

تحکم، خشونت، اجبار، قلدری و … هیچ جایی در تبیین ندارد؛ همانطور که رضاخان نتوانست با اجبار و قلدری و زور چادر از سر زنان مسلمان بردارد، ما نیز نمیتوانیم با اجبار وقلدری چادر بر سر زنان کنیم.

در ترویج عفاف و حجاب، تبیین اساس کار ماست آن هم با زینت عاطفه ( یعنی استفاده از ظرافیتهای زنانه و انسانی)، با استنباطات و استدلالات منطقی و عقلائی، با اتصاف به اخلاق اسلامی و پسندیده.

  • منبع خبر : شبکه رسانه ای مجمع هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی استان قم