تصریح در تعامل دانشگاه با مدیریت شهری
تصریح در تعامل دانشگاه با مدیریت شهری
رئیس ستاد توان افزایی سمن‌های شهر تهران بیان کرد: در نظر داریم هسته‌ای از دانشگاه‌های مختلف با عنوان هسته خلاق و نوآوری برای ارائه پیشنهادات و نظرات به مدیریت شهری تشکیل شود.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از سرویس شورای شهر افق تهران؛ سید احمد علوی رئیس ستاد توان افزایی سمن‌های تهران در نشست هم‌اندیشی مدیریت شهری با کانون‌های فرهنگی هنری و انجمن عملی دانشگاه‌ها گفت: در هر دوره‌ای از مدیریت شهری یکسری از اولویت‌ها و محدودیت‌ها در امور شهری ایجاد می‌شود که باعث می‌شود یکسری مسائل مغفول بماند آن چیزی که در شهر می‌بینیم محصول سال‌های متعددی است و باید برنامه‌ریزی ما برای بهبود و حل مسائل در بستر زمان اتفاق بیفتد.

 

علوی خاطرنشان کرد: در نظر داریم هسته‌ای از دانشگاه‌های مختلف با عنوان هسته خلاق و نوآوری برای ارائه پیشنهادات و نظرات به مدیریت شهری تشکیل شود و از نظرات این هسته در حوزه مدیریت شهری استفاده خواهیم کرد.

 

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هدف مدیریت شهری بهبود کیفیت زندگی شهری شهروندان است دانشجویان با دغدغه‌ها و تخصصی که دارند می‌توانند به مدیریت شهری کمک کنند تصریح کرد: در گذشته اکثر نوآوری در فعالیت‌ها از کانون‌های دانشجویی بیرون می‌آمد و امروز خیلی این نوآوری‌ها را شاهد نیستیم. رئیس ستاد توان افزایی سمن‌های شهر تهران خاطرنشان کرد: سعی داریم ارتباطات تشکل‌های دانشجویی و علمی دانشگاه‌ها با مدیریت‌های شهری را مستقیم کنیم.

 

علوی در ادامه از نحوه مدیریت شهری دوباره قبل انتقاد و اظهار کرد: ذکر برخی نکات از دید عینک سیاسی نیست بلکه از بعد تخصصی است. سابقه بنده مشخص است من کارمند شهرداری بودم و بعد از خادمی مردم در شورای شهر به شهرداری بر می‌گردم اما اینکه مدیریت شهری گذشته نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل هیچ اقدامی صورت نداده عامل اصلی وضعیت امروز است.

 

در این نشست، دبیر اتحادیه دانشجویی اقتصاد دانشگاه‌های کشور، دبیر اتحادیه دانشجویی معماری، دبیر کانون فرهنگی و هنری دانشگاه تربیت مدرس، دبیر اتحادیه دانشجویی محیط زیست دانشگاه‌های کشور، دبیر کانون فرهنگی هنری دانشگاه علمی کاربردی، دبیر کانون تربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دبیرکل انجمن‌های علمی دانشگاه تهران، دبیر کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه تهران، دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی برق دانشگاه‌های کشور، دبیر اتحادیه دانشجویی محیط زیست دانشگاه‌های کشور، دبیر کانون‌های فرهنگی هنری دانشگاه امیر کبیر، دبیرکل انجمن‌های علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران حضور داشتند و به بیان نظرات و پیشنهادات و راه حل های خود پرداختند.

انتهای پیام/